Wednesday, December 12, 2012

GAGASAN PERSURATAN BARU dan KAMUS DEWAN: Nota Hujung Tahun 2012


Dalam Kamus Dewan (ed. ketiga 1994), contoh penggunaan di bawah entri naif diberikan begini: Mohd. Affandi Hassan mengatakan ceritanya terlalu naif dan terlalu mudah utk mencapai maksud simbolik itu (hal. 917). Dalam edisi keempat, nama Mohd. Affandi Hassan dihilangkan, diganti dengan “dia”.  Saya belum semak adakah tidak entri untuk perkataan foni yang kerap saya pakai. Mungkin terlalu awal untuk dimasukkan; tetapi wajar dimasukkan jika naif dimasukkan.  Amatlah naif  jika foni ditinggalkan; padahal foni kini menjadi sebahagian daripada ciri budaya akademik di Malaysia, menurut satu sumber yang sampai kepada saya. Secara peribadi saya tidak percaya ini sudah dibudayakan, walaupun saya pernah membaca tuisan “akademik” yang foni, malah yang berstatus syarahan perdana sekali pun. Tulisan saya sendiri pun disindir tidak kurang sifat foni-nya, walaupun hingga ini saya belum berjumpa hujah-hujah saya dipatahkan; sebaliknya saya banyak bertemu pendapat foni yang dilemparkan terhadap pendapat saya, tanpa sebarang hujah yang membuktikan pembuat tuduhan itu bukanlah seorang yang naif dan sekali gus bukan foni!  Dua perkataan ini menggambarkan dengan baik sekali perkembangan budaya ilmu dari kumpulan yang pengetahuannya “cetek meraba-raba”. [Tentang foni seterusnya lihat di bawah].

Bilakah Kamus Dewan akan memasukkan perkataan aligupit?  Mungkin bunyinya begini: Tajuk/judul sebuah novel mengikut gaya Persuratan Baru yang ditulis oleh Mohd Affandi Hassan.  Kali ini nama itu boleh dihapuskan dengan entri yang berbunyi: Judul sebuah novel Melayu yang diterbitkan 1993. Aligupit bererti tipugila atau gilatipu; penipuan yang menggila.  Atau ada entri berbentuk lain yang lebih baik? Seperti naif  dan foni, kini aligupit adalah salah satu ciri penting dalam kritikan sastera Melayu, dengan itu para sasterawan agak sukar hendak melepaskan diri daripada dunia aligupit ini.  Mahu tidak mahu, Kamus Dewan harus menerima kemasukan perkataan ini sebagai sebahagian daripada perkembangan budaya ilmu di Malaysia.

Bila pula Kamus Dewan akan memasukkan segala maklumat tentang Gagasan Persuratan Baru? Mungkin dalam edisi kelima, tidak sempat untuk edisi keempat kerana seperti biasa dengan penerbitan kamus di mana-mana sekali pun, entri tentang subjek baru akan tetap lewat, mungkin memakan masa lebih sepuluh tahun. (Kecuali jika dilampirkan bahagian khas sebagai pelengkap/supplement.) Rasanya sudah cukup banyak istilah dan konsep yang dipakai dalam Persuratan Baru sudah dibakukan, oleh itu layak mendapat tempat dalam Kamus Dewan sesuai dengan matlamat kamus untuk memberikan maklumat terkini dalam sesuatu perkembangan baru dalam bahasa Melayu dan kesusasteraan Melayu. Mungkin para pakar kamus di DBP sudah mencatat perkara ini. Mungkin mereka sudah terkesan adanya perbezaan antara persuratan dan kesusasteraan dalam Persuratan Baru; dan nama Persuratan Baru itu sendiri ...  Tentang konsep wacana dan cerita; konsep taklif; konsep paksi naratif dan ruang naratif; serta lain-lain konsep yang dipakai dalam Persuratan Baru.

Bagaimana pula dengan istilah pandirisme? Istilah ini adalah sebahagian daripada Persuratan Baru ketika membincangkan sikap mental para sasterawan, sarjana dan pengkritik sastera yang meremehkan ilmu dan tidak dapat membezakannya dengan maklumat.  Apakah maksud budaya pandirisme? Nampaknya banyak juga perkara baru yang perlu dimasukkan ke dalam Kamus Dewan. Hal ini tidak dapat dielakkan kerana Gagasan Persuratan Baru sudah dijadikan tajuk sebuah syarahan perdana di UKM (2007), yang diberikan oleh Prof. Ungku Maimunah Mohd. Tahir.

Nampaknya banyak catatan yang perlu dibuat, dan dibuat dengan tepat supaya pengguna kamus tahu apa yang dimaksudkan dalam konteks Gagasan Persuratan Baru.  Satu tabiat sarjana Malaysia yang perlu diberi perhatian ialah kegemaran mereka menayangkan retorik peragaan.  Bila menulis, mereka menderetkan nama pengarang dan judul buku, termasuk dalam bahasa yang mereka tidak tahu, kononnya supaya kelihatan original. Kalau berbicara tentang sastera, macam-macam teori diperagakan, sekadar untuk diperagakan, tetapi tidak difahami dengan mendalam. Retorik peragaan ini sudah menjadi penyakit akademik yang perlu dikritik supaya tidak dibudayakan dalam dunia akademik Malaysia.  Ataukah retorik peragaan ini sudah pun dibudayakan? Dalam Puitika Sastera Melayu, retorik peragaan ini menjadi ciri utama syarahan perdana ini. Kalau sudah masuk dalam syarahan perdana, tidakkah retorik peragaan ini sudah masuk arus perdana di kalangan ahli akademik?

Satu istilah penting tentang realisme ialah istilah realisme semu. Istilah ini merujuk konsep realisme yang berbeza daripada konsep realisme Barat: realisme semu merujuk  kepada ilusi atau khayalan yang terjadi apabila orang tertipu dengan gambaran palsu yang dianggap sebagai realiti. Inilah yang terjadi kepada Ratu Balqis ketika mengadap Nabi Sulaiman ‘a.s. Yang penting dalam konteks ini ialah Balqis sedar akan kesilapannya setelah diberitahu lantai berkilat yang disangkanya air kolam yang dalam itu hanya pancaran dari marmar berkilat; dia beriman setelah mendedahkan auratnya (mengangkat kainnya sehingga nampak betisnya), dengan itu melakukan dua kesilapan: menyangka kilatan  marmar sebagai air kolam dan mendedahkan auratnya akibat kesilapannya itu. Konsep realiti semu penting dalam kesenian, termasuk seni mengarang. Seseorang yang tidak berilmu akan dengan mudah terpesona dengan ilusi yang terdapat di dalam karya, misalnya seseorang yang percaya karya pascamodenisme adalah baik dan bermutu kerana mempunyai kelainan yang luar biasa. Oleh itu ada orang Islam yang menerima The Satanic Verses sebagai karya seni yang tinggi mutunya, seperti H.B. Jassin mempertahankan cerita pendek yang menghina Islam “Langit Makin Mendung” atas nama kebebasan, apabila dia juga terjebak dalam ilusi akibat fahaman yang salah tentang makna dan maksud kebebasan. Sebenarnya cerita pendek itu hanya sebuah karya picisan, bukan karya seni yang tinggi.  Bagaimana dengan The Divine Comedy oleh Dante?  Sukar juga hendak memasukkan sesuatu entri jika terjadi perubahan konsep seperti dalam konsep realisme, yang dijelaskan dengan mendalam oleh Prof. Ugku Maimunah dalam Kuliah MASTERAnya yang dicetak oleh DBP. Makna realisme yang diberikan oleh Gagasan Persuratan Baru tidak sama dengan realisme yang terpakai di Barat. Adakah ini salah? Adakah sebuah kamus yang akan menentukannya atau ahli akademik dan para pemikir menentukannya? Maksudnya, sebuah kamus hanya mencatat dengan tepat apa yang berlaku dalam perkembangan ilmu.  Adakah catatan itu akan berubah apabia terjadi perubahan sikap? Memang, seperti terhapusnya nama Mohd Affandi Hassan apabila ditampilkan alasan “untuk maksud ekonomi” dalam sebuah kamus, oleh itu diganti dengan “dia” sudah mencukupi. Tetapi dari segi perkembangan ilmu tidak bermakna apa-apa lagi! Maka itulah amat penting dimasukkan juga perkataan foni yang sering dipakai oleh Mohd Affandi Hassan.  Dalam perkembangan ilmu, apakah yang digambarkan oleh perkataan foni yang kelihatan “innocent”, tetapi sebenarnya menceritakan  suatu keadaan yang membuat kita meragui kewibawaan akademik sebahagian ahli akademik yang kata-kata dan perbuatannya tidak selaras.  Sebagai contoh: ada di antara mereka yang berkata teori sastera Barat tidak sesuai digunakan untuk menganalisis dan menilai karya sasterawan Melayu kerana perbezaan budaya dan agama terlalu jauh; tetapi pada waktu yang sama mereka inilah juga yang menggunakan teori Barat dan mereka pun suka jika karya mereka dinilai dari perspektif teori Barat. Tidakkah pendirian ini jelas sekali sifat foninya?  Perlukah sebuah kamus menggambarkan semua perkembangan seperti ini?  Itulah cabaran yang anda hadapi dengan munculnya Gagasan Persuratan Baru.

Mohd. Affandi Hassan,
24/11/2012.


No comments:

Post a Comment