Saturday, May 19, 2012

KECELARUAN KOGNITIF DAN KEHILANGAN HUJAH GEROMBOLAN PENGEKOR TEORI SASTERA BARAT


Kini sudah jelas, para pengekor teori dan pendekatan sastera Barat  sudah kehilangan hujah untuk menentang kemaraan wacana ilmu dalam persuratan Melayu.  Mereka berada dalam kecelaruan kognitif yang teruk, yang mungkin boleh diselamatkan oleh mereka dengan amukan akademik berasaskan kewarasan berfikir berpandukan gagasan Persuratan Baru. Mereka harus melakukan amukan akademik itu untuk meyakinkan diri mereka bahawa mereka berada dalam iklim sastera yang tidak lagi boleh dipertahankan, yang jika digagahi akan membuat mereka jadi tidak siuman. Apakah pilihan yang terbuka kepada mereka jika mereka mahu menyelamatkan kewarasan berfikir mereka? Mereka tidak boleh kembali mendukung biawak hidup yang dinamakan teori sastera Barat, kerana itulah yang menjadi punca mereka menghadapi kecelaruan kognitif itu. Ada di antara mereka, kononnya, telah menolak teori sastera Barat,  tetapi kedudukan mereka menjadi lebih teruk kerana mereka tidak tahu apakah yang boleh dijadikan pengganti teori Barat itu. Akhirnya mereka kembali mempertahankan teori Barat, kerana hanya di situlah saja mereka boleh bergantung secara akademik. Sekarang sudah jelas terdapat gerakan dari gerombolan ini untuk mempertahankan teori Barat, supaya kedudukan mereka menjadi relevan kembali. Jika anda perhatikan perkembangan ini, anda akan dapat melihat betapa huru haranya kumpulan ini, yang sudah sampai ke peringkat anti-ilmu. Tetapi kedudukan mereka dalam dunia akademik masih dipertahankan dalam sistem pendidikan tinggi di Malaysia, walaupun dari segi pemikiran dan kekuatan akademik mereka tidak lagi dapat memberi sumbangan positif, kerana seluruh gerakan mereka adalah untuk mempertahankan kedudukan mereka yang tidak lagi relevan dari segi kecemerlangan ilmu yang dulunya diharapkan daripada mereka. Mereka sudah kehilangan hujah untuk bertahan sebagai ahli akademik. Mereka terpaksa menjadi appendik teori Barat, yang satu ketika dulu mereka kutuk, tetapi kini mereka dakap kembali setelah mereka menolak alternatif yang disediakan yang berteraskan nilai-nilai Islam dan pandangan hidup Islam. Adakah kita sekarang menghadapi krisis nilai dan krisis ilmu? Persoalan ini sudah lama dihuraikan oleh Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas dalam bukunya, Islam and Secularism (1978) dan Islam Dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu (1972). 

Ahli akademik yang berada dalam kecelaruan kognitif ini mungkin telah mendengar judul-judul buku ini, tetapi belum tentu mereka membacanya.  Bagi golongan ini, tidak membaca buku-buku ini adalah satu keistimewaan, satu bukti bahawa mereka menolak sama sekali  apa juga pandangan kritis yang mereka kira akan menggugat kedudukan mereka.  Di sinilah terserlah keistimewaan mereka secara negatifnya. Mereka sering kali memuji dan memberi galakan supaya para penulis atau sasterawan mencuba teknik baru, mengemukakan idea baru dalam karya mereka, tetapi mereka menyekat diri mereka daripada sebarang pengaruh yang akan membolehkan mereka melihat dunia ilmu yang lebih luas dan lebih canggih kupasannya daripada yang mereka ketahui. Maka itulah mereka tidak membaca karya-karya Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas yang membicarakan persoalan ilmu dan perihal kehilangan adab di kalangan ahli akademik ini. Mereka rela menjadi pengekor taasub teori dan pendekatan Barat dan terus selesa berada dalam kegelapan ilmu.

Terdapat ahli akademik  yang menolak sebarang perbincangan tentang peranan ilmu dalam karya kreatif, kerana menurut mereka semua karya kreatif sudah mempunyai unsur ilmunya di dalam cerita. Pendirian ini hanya menyerlahkan kecelaruan kongnitif mereka, mungkin tanpa disedari, apabila ada di antara mereka berpendapat para sasterawan negara sendiri bukanlah golongn pemikir, oleh itu tidak ada pemikiran di dalam karya mereka. Ini dinyatakan misalnya dalam seminar pemikiran A. Samad Said, Abdullah Hussein dan lain-lain, diucapkan oleh pensyarah yang berpangkat profesor.  Dalam hal ini, analisis Prof. Ungku Maimunah tentang betapa celarunya penilaian panel yang diamanahkan (?) untuk memilih karya terbaik dalam Sayembara Jubli Emas anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007.  Dengan memberi contoh bagaimana panel berkenaan menilai dan memilih novel Azizi Hj. Abdullah, Harga Sebuah Maruah, sebagai salah satu pemenang utama,  Prof. Ungku Maimunah memperlihatkan bagaimana lemahnya analisis dan penghujahan mereka, yang kemudiannya dilanjutkan dalam satu “humor intelektual” yang memukau dilakonkan oleh Prof. Madya Dr. Siti Hawa Che Man, yang mengangkat novel itu dengan menggunakan kaedah feminisme. (Rujuk makalah Prof. Ungku Maimunah, “Novel Harga Sebuah Maruah oleh Azizi Haji Abdullah: Kepincangan Penilaian Sebuah Pemenang Sayembara”, kertas kerja untuk Simposium Kebudayaan Indonesia-Malaysia XII (SKIM XII), Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, 29-30 November 2011).  Kertas kerja yang penting ini wajar dijadikan kajian kes dalam cara menganalisis beberapa persoalan penting dalam kritikan dan penilaian karya kreatif; di samping itu novel itu sendiri juga perlu dijadikan kajian kes untuk melihat sejauh mana hasrat yang dinyatakan oleh penganjur sayembara dengan segala syarat yang ditetapkan telah dicapai oleh penulis novel, dan bagaimana penilaian para juri mentafsirkan syarat-syarat itu sehingga tercapainya keputusan untuk memilih novel itu sebagai pemenang. Adakah syarat-syarat itu dipenuhi oleh para juri sendiri dan penulis novel? Semua persoalan ini dibincangkan dengan mendalam oleh Prof. Ungku Maimunah dalam kertas ini. Antara persoalan besar yang dibangkitkan ialah makna “pemikiran” dalam penulisan novel; tentang kemajuan dalam bidang teknik penulisan yang dipakai pengarang;  juga tentang tempat novel itu dalam keseluruhan kemajuan penulisan novel di Malaysia, adakah telah mencapai kemajuan yang benar-benar membanggakan; dan lain-lain persoalan yang akan timbul atau ditimbulkan dalam perbincangan. Kajian kes seumpama ini penting dalam pendidikan kesusasteraan, kerana pelajar akan didedahkan kepada bagaimana sesuatu istilah digunakan, tepat tidaknya, bagaimana istilah-istilah itu ditafsir oleh penilai dan oleh penulis sendiri; dan adakah istilah itu menjurus kepada penilaian yang tepat kepada mutu sebenar novel yang dinilai.  Sekiranya penilai tersalah tafsir, maka kesilapan itu akan berterusan, diterima sebagai sesuatu yang benar; dengan itu penilaian terhadap karya berkenaan tidak mencerminkan hakikat sebenar kualiti karya berkenaan. Inilah yag terjadi dalam kritikan sastera Melayu, seperti yang dapat dilihat dalam laporan Panel Anugerah Sastera Negara. Aspek ini telah dihuraikan oleh saya sendiri, di samping oleh Prof. Ungku Maimunah dan Prof. Madya Dr. Mohd. Zariat Abdul Rani. Bacaan kami dan penilaian kami harus dibahaskan dengan objektif, terutama sekali dilihat dari segi konsep dan istilah yang kami gunakan dalam analisis dan penilaian kami. Inilah cara terbaik untuk menjelaskan beberapa isu penting dalam kritikan sastera Melayu, misalnya tentang pemikiran, teknik, wacana, cerita, plot, perwatakan dan sebagainya. Paling utama, dan paling penting pada waktu ini ialah konsep keindahan bahasa, yang bagi saya amat bercelaru. Contoh yang  diberikan oleh para pengkritik dan sarjana tentang konsep keindahan bahasa ini pada dasarnya bertentangan dengan kosep “keindahan” yang harus merujuk kepada cara ucapan, matlamat ucapan itu, dan makna yang mendalam yang dibawa bersama melalui ucapan yang indah tadi. Bagaimana kita menentukan sesuatu ucapan itu indah atau tidak? Ini tidak jelas. Jika kita mengambil tulisan Shahnon Ahmad, kita akan menolak mentah-mentah cara beliau “membawa cerita” seperti dalam Ranjau Sepanjang Jalan, yang terlalu banyak perulangan yang kosong dari segi makna, lebih mirip kepada mantra, dan tidak langsung membawa makna dilihat dari segi  estetiknya. Semua persoalan dan isu ini perlu dibahaskan kembali, supaya apabila kita bercakap tentang keindahan bahasa, kita dapat memahaminya dengan jelas dan tahu pula bagaimana keindahan bahasa itu dicapai. Beberapa istilah yang digunakan untuk maksud ini mungkin masih boleh dipakai, tetapi sejauh mana pemakaian itu perlu dikawal atau dibiarkan, baik dari segi banyaknya mahu pun dari segi gayanya. Isu-isu ini disebut oleh Prof. Ungku Maimunah dalam makalahnya, terutama sekali dalam hubungannya dengan analisis berdasarkan pendekatan feminisme yang dipakai oleh Prof. Madya Dr. Siti Hajar Che Man, yang menurut Prof. Ungku Maimunah gagal menyerlahkan keistimewaan novel Azizi itu, padahal penulisnya (Dr. Siti Hajar) begitu gigih berusaha mengangkat kualiti novel itu, tetapi akhirnya, dalam penilaian Prof. Ungku Maimunah, gagal menyerlahkan kesesuaian feminisme itu sendiri dan gagal pula memperlihatkan kualiti novel yang dinilai.  Dalam hal ini, di mana silapnya? Adakah pendekatan feminisme, atau memang novel itu tidak mempunyai kualiti seperti yang didakwa oleh juri peraduan? Dari bacaan saya, kesilapan itu berpunca daripada kekeliruan dalam memahami dan menggunakan beberapa istilah penting seperti teknik, plot, cerita dan lain-lain. Seperti yang ditunjukkan oleh Prof. Ungku Maimunah dalam analisis dan penilaiannya, pemakaian pendekatan yang disarankan oleh gagasan Persuratan Baru lebih berjaya dalam memberi nilai kepada novel itu. Anda boleh saja menyanggah kesimpulan ini jika anda tidak puas hati. Tetapi adakah anda sendiri sudah menguasai selok belok yang ditawarkan oleh gagasan Persuratan Baru dan yang ditawarkan oleh teori dan pendekatan Barat? Anda tidak akan dapat melihat perbezaan yang ketara jika dua pendekatan itu digunakan, sekiranya anda belum bersedia dari segi ilmiah untuk menggunakan salah satu pendekatan itu dalam analisis anda.  Anda harus mengelak daripada berada dalam keadaan “cetek meraba-meraba” yang disebut oleh Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas dalam syarahan pengukuhan beliau. Seperti yang ditunjukkan oleh Prof. Ungku Maimunah, percubaan Prof. Madya Dr. Siti Hajar Che Man menggunakan pendekatan feminisme untuk mengangkat martabat novel Azizi Hj. Abdullah ini hanya berakhir dengan “Much Ado About Nothing”: nilai novel itu tidak berubah, kedudukannya sebagai sebuah karya biasa seperti yang biasa ditulis oleh Azizi Hj. Abdullah tidak dapat dibantu oleh feminisme dan sanjungan bombastik sang profesor madya ini. Anda akan faham kesimpulan ini jika anda membaca analisis Prof. Madya Dr. Mohd. Zariat yang menilai kembali novel Abdul Kadir Adabi, Melati Kota Bharu. Penelitian yang dibuat oleh beberapa orang sarjana terhadap novel itu, menggunakan teori dan pendekatan Barat, berasaskan mod bacaan cerita,  gagal menyerlahkan kualiti sebenar novel ini. Untuk mendapat penjelasan terperinci, sila rujuk makalah Prof. Madya Dr. Mohd. Zariat dalam buku Kedudukan Ilmu Dalam Kesusasteraan: Teori dan Praktis (UKM, 2010; bab 5, hal. 383 dst.) 

Contoh-contoh yang diberikan di sini membuktikan dengan cukup meyakinkan bahawa teori dan pendekatan Barat yang diguna oleh para sarjana kita gagal menentukan nilai sebenar karya yang dinilai akibat terlalu bergantung pada mod bacaan cerita, padahal mereka seharusnya sudah mula menggunakan mod bacaan intelektual sebagai ujian yang paling tepat dan objektif untuk menilai mutu dan kualiti sesebuah novel.  Kini mereka tidak boleh mengelak untuk hanya menggunakan mod bacaan cerita, dengan wujudnya teknik mod bacaan intelektual. Ini juga menunjukkan pembinaan struktur sesebuah karya cereka tidak hanya bergantung pada cerita, atau pada plot. Sebuah karya yang lebih berhasil dan lebih kemas strukturnya dapat dihasilkan jika yang diutamakan ialah wacana yang akan mentakrifkan secara jelas proses dan matlamat penulisan karya berkenaan, yang boleh diuji keberkesanannya dengan menggunakan mod bacaan intelektual. Prof. Ungku Maimunah telah menggunakan kaedah ini ketika menilai novel Fatimah Busu, Salam Maria (lihat Gagasan Persuratan Baru: Pengenalan dan Penerapan). Hasil analisis itu menimbulkan kemarahan penulis novel dan teman-temat rapat beliau; tetapi tidak seorang pun mengemukakan hujah yang tepat untuk menolak kesimpulan Prof. Ungku Maimunah.  Kelemahan mereka yang paling ketara ialah mereka tidak dapat menjelaskan dengan meyakinkan apakah yang mereka maksudkan dengan “pemikiran” dalam novel. Hanya dengan menggunakan definisi yang diberikan oleh gagasan Persuratan Baru sahaja konsep “pemikiran” itu menjadi jelas dan dengan itu dapat diukur serta dinilai kedudukannya dalam karya berkenaan.

Persoalan yang sama dibangkitkan juga oleh Prof. Ungku Maimunah dalam makalah beliau mengenai novel Harga Sebuah Maruah. Sekarang anda mempunyai peluang dan pilihan terbaik untuk menafikan betapa tidak relevannya gagasan Persuratan Baru dengan memberikan kritikan anda yang paling keras betapa tidak perlunya membezakan wacana dan cerita dalam penulisan dan penilaian sesebuah novel, walaupun dengan adanya pembahagian itu konsep “pemikiran” yang menjadi masalah dalam kritikan sastera Melayu dapat diberi definisi dan definisi itu dapat digunakan dengan berkesan untuk menentukan wujud tidaknya “pemikiran” dalam sesebuah karya. Panel Anugerah Sastera Negara dalam laporannya telah gagal berbuat demikian, adakah ini bermakna Panel harus tunduk kepada gagasan Persuratan Baru untuk memastikan semua analisis dan penilaian dapat dilakukan dengan objektif, tepat dan jitu? Inilah cabaran dan persoalan besar yang harus ditangani oleh pensyarah sastera seperti  Dr. Mohd Saleeh Rahamad dan teman-temannya sebagai “pengekor dan pentaasub” Panel Anugerah Sastera Negara. Dalam dunia akademik, kita tidak harus menggunakan gosip sebagai hujah. Dalam dunia akademik, kita harus melontarkan hujah dan bukti dalam analisis dan penilaian kita. Jika anda telah “mati hujah”,  pilihan bagi anda yang terbaik ialah menerima hujah yang paling kuat, dengan itu anda harus tunduk pada kebenaran. Jika anda enggan, anda bukanlah seorang ahli akademik yang mencintai ilmu; ini akan membuat anda sukar untuk dihormati  dan diterima oleh pelajar anda sendiri.  Jika keadaan ini tidak pernah terjadi dan tidak pernah wujud dalam dunia akademik kita, kita harus bertanya satu soalan penting: Mengapakah pembicaraan kita tentang kesusasteraan masih berada di peringkat klise, tidak memperlihatkan kemajuan berfikir dan kemajuan menganalisis yang benar-benar membuat kita berasa bangga telah diberi peluang mempelajari kesusasteraan. 

Malah kita sudah begitu selesa berada dalam dunia klise, yang saya namakan pandirisme, sehingga kita jadi kumpulan yang anti-perubahan, yang tidak menerima perubahan jika dengan perubahan itu kedudukan diri sendiri tidak terjamin lagi. Inilah mesej yang dibawa oleh Dr. Saleeh Rahamad dalam kata-katanya yang cukup jelas anti-ilmu dan anti-perubahan, “pengekor dan pentaasub Persuratan Baru” tidak sedar masih ramai lagi pengarang dan penulis yang menerima kayu ukur yang sedia ada.  Mengapa “pengekor dan pentaasub Persuratan Baru” mesti menerima dunia klise yang dibawa oleh Panel Anugerah Sastera Negara yang terus memakai kayu ukur lama yang sudah tumpul itu?  Kalau anda seorang sarjana yang benar-benar bertaraf sarjana dalam pengertian yang difahami dalam dunia akademik seluruh dunia, anda sewajarnya berkata: “Kini Persuratan Baru sudah muncul dengan kaedah dan falsafah kritikan yang menggugat status quo; kita harus menentang kehadiran Persuratan Baru yang memberi tumpuan kepada ilmu, bukan kepada cerita, kerana kesusasteraan seluruh dunia memang dibina dan dikembangkan berasaskan konsep cerita semata-mata”. Kemudian, bahaskanlah semahu-mahu anda pendirian klise anda itu. Buktikan anda benar-benar “pengekor dan pentaasub” Panel Anugerah Sastera Negara dan teori sastera Barat.  Bentangkan hujah anda dengan sejelas-jelasnya, bahawa sebagai “pengekor dan pentaasub” teori sastera Barat dan penyokong Panel Anugerah Sastera Negara, pilihan anda adalah yang terbaik.

Mohd. Affandi Hassan,
18/5/2012

1 comment:

  1. Assalamualaikum...
    Pada semester lepas, saya telah mengambil subjek Pengantar Teori dan Kritikan dan antara teori yang menarik perhatian saya ialah Teori Persuratan Baru. Saya telah membaca Pujangga Baru dan beberapa buku yang mendasari teori PB. Semenjak itu, saya memilih untuk mengikuti tulisan Tuan di blog ini.Semoga teori sastera Melayu mampu berkembang melalui perbincangan akademik dan profesional.
    Sekian,terima kasih.

    ReplyDelete