Tuesday, June 13, 2017

BENARKAH SARJANA DAN SASTERAWAN DAN PENGKRITIK SASTERA INGINKAN KEBAIKAN DALAM SASTERA MELAYU?Kali ini saya ingin membuat kesimpulan dari seluruh kritikan saya tentang dua jenis naratif dalam sastera Melayu: satu, naratif yang diberikan oleh para sasterawan negara, satu lagi yang diberikan oleh para sarjana. Sama ada daripada para sarjana mahu pun daripada para sasterawan, kedua-keduanya adalah palsu dan bertentangan dengan dakwaan mereka bahawa mereka bercakap benar. Kedua-duanya tidak mempunyai asas ilmiah dan asas kreatif yang membolehkan kita menilai dengan objektif dan tepat sumbangan dua kumpulan ini. Tidak ada ukuran yang boleh diuji bahawa itulah ukuran yang tepat dan sahih. Jika itulah keadaannya, maka apakah yang mereka berikan kepada perkembangan ilmu dan kebudayaan di Malaysia? Maksud perkembangan ilmu di sini ialah dari segi akademik; manakala perkembangan kreatif pula dari segi pemikiran yang dijadikan asas penulisan kreatif.  Kedua-dua aspek ini mestilah diasaskan kepada konsep ilmu, tidak boleh sesiapa pun berdolak-dalik bahawa karya kreatif tidak perlukan ilmu.  Perkara ini menjadi sangat serius apabila Dr. Mohamad Saleeh Rahamad tampil dengan “teori kerancuan sastera”  yang menjadikan konsep kerancuan sebagai asas analisis dan penilaian, baik dalam konteks akademik mahu pun dalam konteks kreatif.  Dengan menjadikan kerancuan sebagai ciri utama, malah satu-satunya faktor dalam penilaian sastera, maka berlakulah nihilisme total dalam sastera Melayu.  Sangat jelas dalam makalah Dr. Mohamad Saleeh Rahamad yang dapat hadiah esei terbaik daripada DBP itu  tidak bertunjangkan sebarang sistem nilai yang terpakai dalam dunia, sebaliknya sistem nilai peribadi beliau itulah yang dijadikan ukuran ketika beliau membuat penilaian terhadap Naratif Ogonshoto. Kesewenangan beliau ini diberi pengakuan rasmi oleh Dewan Bahasa dan Pustaka yang memilih makalah Dr. Saleeh Rahamad sebagai esei terbaik.  Siapakah para juri yang membuat keputusan itu? Sesiapa pun mereka tidak penting, yang penting ialah semua mereka terlibat dalam nihilisme total yang menolak semua nilai-nilai murni yang kononnya digalakkan oleh kerajaan Malaysia.  Apakah nilai-nilai murni yang terdapat di dalam makalah Dr. Mohamad Saleeh Rahamad dan juga di dalam Naratif Ogonshoto? Tidak ada, yang berlegar liar ialah nilai-nilai nihilisme total yang menolak semua nilai-nilai murni masyarakat Malaysia.  Saya ulang sekali lagi, apakah nilai-nilai murni yang terdapat di dalam makalah Dr. Mohamad Saleeh Rahamad dan di dalam novel Anwar Ridhwan?  Sekiranya tidak ada, maka jelaslah pembohongan penilaian yang berlebihan telah dilakukan hanya untuk memuaskan syahwat hasad dalam kritikan sastera. Apakah maksud syahwat hasad?

Syahwat hasad ada kaitan dengan kemunculan Gagasan Persuratan Baru yang mengejutkan para sasterawan dan sarjana sastera yang menganggap kedudukan mereka amat tercabar, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa selain dari merawat syahwat hasad mereka. Penjelasan lanjut terdapat dalam Gagasan Persuratan Baru, edisi kedua.  Mereka benar-benar terperanjat apabila muncul satu “teori” yang lengkap dalam sastera Melayu, yang tidak saja berupaya membicarakan karya sastera dengan lebih teratur dan teliti, tetapi juga berupaya menghadapi semua teori sastera Barat.  Dengan  itu mereka menghadapi dua cabaran sekali gus: pertama cabaran dari segi integriti akademik sama ada menerima dengan wajar kemunculan Gagasan Persuratan Baru, di samping itu menghadapi cabaran yang lebih berat dari segi pemakaian teori sastera Barat yang kini  dicabar kesesuaiannya oleh PB (Persuratan Baru). Tetapi ini tidak bermakna teori Barat ditolak terus; hanya pemakaiannya saja memerlukan ketelitian supaya benar-benar boleh membantu pembaca memahami nilai sebenar sesebuah karya kreatif. Persoalan ini timbul kerana penggunaan teori Barat untuk membicarakan “pemikiran” para sasterawan negara telah gagal mencungkil “pemikiran” yang dimaksudkan. Persoalan ini menjadi lebih lucu apabila para sarjana dan sasterawan bermati-matian menegaskan tidak perlu pemikiran dalam sesebuah karya kreatif, kerana cerita itu sendiri adalah pemikiran yang secara tabii berada dalam sesebuah karya. Ini suatu pendapat yang palsu, yang dibuktikan dengan amat jelas dalam penilaian ke atas Naratif Ogonshoto. Karya ini bukanlah sebuah karya yang berteraskan pemikiran, tetapi hanya sebuah karya yang penuh sensasi murahan yang tidak langsung memberi gambaran adanya pemikiran yang dimaksudkan. Dr. Mohamad Saleeh Rahamad cuba memberikan pembelaannya kepada karya ini, dalam tulisan beliau, “Naratif Ogonshoto: Ibarat Madu Lewat Saringan” (Dewan Sastera, September 2005).  Tetapi beliau telah gagal melakukannya, kerana makalah beliau itu sendiri penuh dengan sensasi yang disalut dengan konsep “kerancuan” menerusi “teori kerancuan sastera” yang telah saya ulas panjang lebar dalam blog ini. Kesimpulan beliau bahawa semua karya sastera secara hakiki penuh dengan unsur kerancuan dalam bentuk dan makna, seolah-olah kerancuan itulah yang menjadi asas “pemikiran” seorang sasterawan. Ini semua idle talk, yang tidak ada kualiti ilmiahnya. Dalam bahasa yang dipakai oleh Prof. Frankfurt, hanya sejenis bullshit.  Adalah sukar dipercayai sekiranya Dr. Mohamad Saleeh Rahamad tidak tahu makna “kerancuan”, padahal begitu jelas dalam setiap kamus bahasa Melayu yang pernah diterbitkan di Nusantara. Tidak mungkin Dr. Mohamad Saleeh Rahmah cuba memperlekeh sastera Melayu, kerana tujuan beliau menelurkan “teori kerancuan sastera” ialah untuk membela dan mengangkat novel teragung dalam sastera Melayu, Naratif Ogonshoto.  Adakah kerana novel itu karya picisan, sedangkan penulisnya seorang sasterawan negara, maka mesti dicari satu teori yang boleh membela karya picisan itu.  Saya ulang pertanyaan saya: Apa sudah jadi dengan kritikan sastera Melayu?  Jawapan saya buat masa ini ialah kerana kuatnya syahwat hasad pengkritik sastera Melayu terhadap kemunculan Gagasan Persuratan Baru, yang tidak boleh mereka tolak secara ilmiah. Jika novel agung sepanjang zaman itu dinilai dari perspektif PB, maka tidak boleh dielak untuk ditegaskan dengan lembut dan penuh bermakna bahawa novel itu ialah sebuah novel picisan yang anti-ilmu dan anti-kebaikan, yang perwatakan dan pengolahannya sangat lemah. Sebuah novel yang kaya dengan sensasi dan kerancuan dari segi teknik dan makna, seperti yang diakui oleh Dr. Mohamad Saleeh Rahamad dalam makalahnya.  Jika anda mempunyai penjelasan yang berbeza, kita bersedia mendengarnya.

Satu-satunya teori sastera yang boleh menyelamatkan novel agung ini ialah dekonstruksi.  Sekiranya anda tahu implikasinya, anda mungkin lebih selesa menerima hakikat kepicisanan novel itu daripada menerima akibat yang amat menyedihkan jika dinilai dengan menggunakan dekonstruksi. Kita mempunyai ramai pakar kritikan sastera Barat, oleh itu tanyalah mereka mengapa saya membuat kesimpulan itu.  Jika anda mahu, anda boleh saja berkata saya tidak faham maksud dan matlamat dekonstruksi yang begitu berpengaruh di Barat boleh dikatakan dalam semua bidang akademik yang terdapat di Barat ketika ini dan dalam bidang baru yang akan muncul akan datang. Oleh itu, tentulah satu penghormatan besar jika dekonstruksi yang begitu berpengaruh menjadi penyelamat Naratif Ogonshoto. Anda tidak mahu? Menurut penelitian saya, “teori kerancuan sastera” bikinan Dr. Mohamad Saleeh Rahamad lebih berwibawa daripada teori dekonstruksi Derrida, oleh itu memang amat cocok jika dipakai saja teori bikinan Dr. Mohamad Saleeh Rahamad itu untuk menyelamatkan sastera Melayu keseluruhannya daripada dinilai dengan tepat dan objektif oleh Gagasan Persuratan Baru.  Dengan itu terpuaslah syahwat hasad para sarjana.

Tunggu, jangan pergi dulu. Saya ingin memberitahu anda satu berita gembira yang kita dapat daripada sasterawan negara Shahnon Ahmad. Anda mestilah pernah mendengar sebuah novel yang saya fikir lebih hebat daripada Naratif Ogonshoto, iaitu novel Shahnon Ahmad berjudul TIVI. Inilah sebuah novel yang penuh dengan pesta shahwat (ejaan ini lebih tepat daripada ejaan syahwat!) jika anda seorang peneliti retorik yang cekap. Novel agung ini telah diberi penilaian oleh seorang pelajar Shahnon Ahmad, Dr. Rahimah Abdul Hamid (lihat rujukan dalam Gagasan Persuratan Baru, edisi kedua, hal. 198), yang membuat penegasan yang amat menarik, “Walau bagaimanapun pandangan yang diberikan khalayak terhadap TIVI, saya bersetuju dengan pendapat Shahnon  bahawa karya ini berjiwa Islam. Malah, karya nipis ini sebenarnya mendukung nilai-nilai mistik dan sufistik Islam yang halus dan mendalam.” Inilah satu contoh kerancuan sastera yang amat bermakna, yang dengan jelas menyokong “teori kerancuan sastera” Dr. Mohamad Saleeh Rahamad.  Bagi Shahnon Ahmad pula, apatah lagi hebatnya dia mempertahankan karya lucah itu sebagai “sebuah karya Islam”. (Wawancara dengan Dewan Sastera, Oktober 1997.  Bukan sebarang karya Islam, tetapi “karya Islam mithali!”). Dr. Mohamad Saleeh Rahamad mendapat bukti paling kuat tentang pentingnya kerancuan dalam sastera Melayu, yang menjadi ciri penting dalam karya seorang sasterawan negara yang berjiwa Islam dan pelopor (menurut beliau) sastera Islam.  Dengan pembuktian ini, saya tidak boleh berkata apa-apa lagi. Semuanya sudah dibereskan oleh Shahnon Ahmad. Jika dilihat dalam konteks ini, memang wajar para sarjana dan sasterawan, terutama sekali sasterawan negara, mencemuh dan meremehkan Gagasan Persuratan Baru.

Tetapi tanpa mereka sedar, inilah pendirian yang paling celaka (bahasa Inggeris: grave:  kubur; serious, important, worrying) yang sebenarnya bercorak anti-Islam, bukan saja anti-ilmu.  Pendirian inilah yang menjadi tunjang Naratif Ogonsoto, seperti yang dihuraikan dengan terperinci oleh Dr. Mohamad Saleeh Rahamad dalam eseinya yang diberi hadiah berprestij (?) oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, sebagai esei terbaik.  Dengan pendirian ini, sastera Melayu dikekalkan berada dalam dunia fictionality yang penuh sensasi. Inilah dunia realiti, menurut mereka yang anti-ilmu ini, yang menghasilkan Salina, Kuala Lumpur Kita Punya, TIVI, dan Naratif Ogonshoto.  Sebuah dunia yang penuh dengan kerancuan dalam bentuk dan makna, yang melahirkan karya picisan dan lucah. Malah inilah yang menjadi kebanggaan Shahnon Ahmad dalam wawancara dengan Dewan Sastera itu; yang juga menjadi kebanggaan Anwar Ridhwan dalam pengakuannya yang palsu bahawa Naratif Ogonshoto sebuah karya bercorak Islam dan membawa nilai-nilai Islam, seperti novel sufistik dan mistik yang bernama TIVI itu?

Hingga sejauh itu sastera Melayu dibawa ke dalam belantara kesesatan nilai oleh para sasterawan.  Mereka inilah yang menentang konsep ilmu, dan serentak dengan itu menentang Gagasan Persuratan Baru.

Sekarang pertanyaan yang menjadi tajuk entri ini sudah terjawab. Terang. Jelas. Tegas. Tuntas.

BAHAGIAN II

Gagasan Persuratan Baru Sebagai Peneroka Persuratan Melayu Abad 21

Kemunculan Gagasan Persuratan Baru sebagai sebuah teori sastera yang lengkap tidak dapat dielakkan, akibat kelesuan dalam sastera Melayu selama lebih dari 80 tahun. Keadaan ini nampaknya mahu dipertahankan oleh sekumpulan sasterawan dan sarjana sastera, kerana status quo yang mereka nikmati memang menguntungkan mereka.  Sama ada disengajakan atau tidak, kemunculan “teori  kerancuan sastera” bikinan Dr. Mohamad Saleeh Rahamad, nampaknya bertujuan untuk menghalang sastera Melayu daripada diganggu oleh PB yang menolak segala aspek kerancuan dalam penulisan kreatif dan dalam kegiatan akademik. Tidak pasti mengapa Dr. Mohamad Saleeh Rahamad memilih konsep kerancuan ketika membicarakan Naratif Ogonshoto, dengan menjadikan novel agung sepanjang zaman itu sebagai model, sebuah novel yang begitu istimewa baginya sehingga dia menamakan pelbagai pendekatan Barat untuk menyokong pendapatnya. Tetapi yang amat memeranjatkan kita ialah apabila beliau memuji novel agung Anwar Ridhwan itu sebagai sebuah novel multiwacana, yang boleh dinilai dengan berjayanya daripada perspektif apa pun juga yang terdapat dalam teori sastera Barat, termasuk pascamodernisme. Ini yang memeranjatkan, kerana pendekatan berasaskan postmodernism ini telah dipersetujui oleh pakar sastera Barat sebagai satu pendekatan yang amat nihilistic, yang boleh dipanggil dalam bahasa Melayu satu pendekatan yang paling kurang ajar. Menurut Dr. Mohamad Saleeh Rahamad dalam makalahnya yang diberi hadiah esei terbaik 2004-2005 oleh Dewan Bahasa dan Pustaka itu, pendekatan pascramodernisme itu memberikan kedudukan yang istimewa kepada Naratif Ogonshoto.  Yang menghairankan, mengapa kesimpulannya itu tidak diuji dengan menjadikan Gagasan Persuratan Baru sebagai perbandingan, untuk melihat sejauh mana karya itu benar-benar istimewa dari segi pemikiran. Ketika menulis makalahnya itu Dr. Mohamad Saleeh Rahamad tidak pernah mendengar PB dan tidak tahu DBP sudah menerbitkan Pendidikan Estetika Daripada Pendekatan Tauhid sejak tahun 1992 (ulang cetak 2005). Dalam tahun 1997 novel persuratan Pujangga Melayu telah diterbitkan oleh Fajar Bakti, diulang cetak oleh Klasika Media 2017 dengan blurb yang diambil dari edisi baru itu mengenai persuratan baru, yang membicarakan tentang karya persuratan.  Tindakan beliau yang begitu negatif dan angkuh telah merendahkan darjat akademiknya dan sekali gus menjadikan Naratif Ogonshoto sebuah karya picisan, walaupun tidak dibaca dengan kritis dalam konteks PB. Malah, makalah beliau yang diberi hadiah berprestij itu pun mempunyai taraf yang sama dengan kedudukan sebenar Naratif Ogonshoto.  Inilah peristiwa akademik yang sungguh memalukan dalam sastera Melayu.  Saya tidak fikir para sarjana sastera yang handal belaka dalam bahasa Inggeris tidak boleh melihat sifat half-witted sarjana yang begitu angkuh melampiaskan sifat half-witted mereka. Anda harus berdepan dengan PB untuk membuktikan anda bukan sarjana half-witted.  (Kamus Inggeris-Melayu Dewan memberi makna half-witted sebagai bodoh. Saya tidak setuju,  kerana seseorang yang half-witted sebenarnya terpelajar, jadi tidaklah bodoh. Yang bodoh mungkin pembikin Kamus sendiri! Lebih tepat dipakai ungkapan separuh matang, kerana buah mangga yang jenisnya manis akan tetap manis bila sudah matang. Begitu juga sarjana yang separuh-matang ada kemungkinan akan menjadi matang satu ketika nanti jika dia tidak angkuh untuk terus belajar!).

(Sekali sekala bagus juga untuk merepek begini, sekadar memberi kesedaran kepada sarjana yang degil dan angkuh, seperti orang tua-tua kita mencubit atau memulas telinga budak-budak nakal dan keras pedal  supaya belajar menjadi cerdik dan tidak terus keras pedal!  Tetapi gaya ini hanya boleh dilakukan dalam blog, tidak dalam makalah akademik. Rasanya terlalu pedas seperti tom-yam Thai).

Sekarang izinkan saya menggunakan perkataan bodoh.  Inilah perkataan yang paling manis untuk mencirikan sikap bodoh sombong seseorang yang mencemuh Gagasan Persuratan Baru tanpa memahaminya.  Inilah kumpulan yang bangga dengan sikap half-witted mereka, yang megah dan angkuh memperagakan sifat separuh masak.  Mereka mencemuh diri mereka sendiri, memperagakan kerendahan maruah intelektual mereka, bangga menolak konsep ilmu dalam karya kreatif dan dalam kritikan sastera.  Cara Dr. Mohamad Saleeh Rahamad memuji pascamodenisme, ketika memuji Naratif Ogonshoto, menjadikan beliau kepala kumpulan penentang PB seolah-olah beliau dan kumpulan bodoh sombongnya itulah yang telah memberi watak yang dinamik kepada pandirisme dalam sastera Melayu.  Teguran saya mungkin agak keras, tetapi sebenarnya lebih keras lagi pujian tinggi yang tidak munasabah terhadap sebuah novel yang mediocre dari segi teknik dan pengolahan. Memberi gambaran salah dan penilaian yang tidak tepat sepatutnya tidak berlaku lagi dengan wujudnya Gagasan Persuratan Baru yang memberi panduan yang jelas dalam membuat penilaian terhadap karya kreatif. Sungguh malang kepada sastera Melayu apabila seorang sarjana terkenal menjadikan kerancuan (lihat maknanya yang tepat dalam kamus) dijadikan ciri utama sastera Melayu, walaupun memang benar sastera Melayu penuh dengan sifat kerancuan itu. Sekiranya makna kerancuan di dalam kamus betul, maka sesiapa juga yang menggalakkan kerancuan adalah mangsa pertama kerancuan, oleh itu segala kata-katanya tidak dapat diterima kerana makna yang diberikannya bertentangan dengan makna yang dipersetujui di dalam kamus Melayu.  Maka bagaimana sebuah makalah yang mengarut boleh diberikan hadiah esei terbaik oleh Dewan Bahasa dan Pustaka?  Nampaknya memang terdapat masalah kerancuan ini dalam sastera Melayu, dilaksanakan dengan megah, dengan berprestij pula oleh Dewan Bahasa dan Pustaka sendiri.  Bukan itu saja, Panel Anugerah Sastera Negara yang dilantik oleh DBP juga mempraktikkan kerancuan dalam penilaian mereka. Kalau beginilah keadaannya, realitinya, habislah sastera Melayu! Tak ada makna lagi.

Sekiranya anda dapat memahami penghujahan yang dibentangkan di sini, dan faham pula akibatnya, maka anda akan insaf betapa kita telah dipermainkan oleh para sarjana ciritan, Panel Anugerah Sastera Negara dan Dewan Bahasa an Pustaka sendiri yang melantik mereka untuk menerima karya picisan para sasterawan negara ini. Di sinilah pentingnya kedudukan dan peranan Gagasan Persuratan Baru, kerana hanya PB saja yang boleh menyelesaikan pembohongan intelektual ini.  Tunggu apa lagi?

Mohd. Affandi Hassan,
Petaling Jaya,  9 Jun 2017.1 comment: