Monday, June 1, 2015

TEKSDEALISME LAMBANG PANDIRISME DALAM KRITIKAN SASTERA

Para sasterawan, pengkritik dan sarjana sastera, dan para pelajar sastera, telah diperbodohkan begitu lama oleh Mana Sikana melalui teksdealisme yang pada hakikatnya hanya sejenis bullshit semata-mata, yang tidak mempunyai kualiti akademik, apatah lagi unsur ilmu di dalamnya. Mengapa mereka ini membiarkan diri mereka diperbodohkan sekian lama? Inilah masalah kritikan sastera kita yang nampaknya tidak disedari oleh para sarjana dan pengkritik sastera sendiri.  Mengapa mereka tidak menyedarinya? Jawapannya telah diberikan dengan jelas dan tegas oleh Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas dalam syarahan pengukuhan beliau 1972 tentang Islam dalam sejarah dan kebudayaan Melayu.  Dalam syarahan yang sudah menjadi kayu ukur syarahan perdana selepasnya itu, Prof. al-Attas menegaskan bahawa para pujangga/sasterawan Melayu adalah golongan pinggiran yang cetek meraba-raba, tidak memahami kebudayaan sendiri dan tidak pula kebudayaan Barat yang mereka jadikan panduan mereka.  Mana Sikana juga termasuk dalam golongan pinggiran yang cetek meraba-raba ini. Mereka ini tidak tahu apakah asas tamadun Melayu dan apakah nilai utama yang menjadi terasnya.  Mereka juga tidak faham apakah teras kritikan sastera Barat dan apakah matlamat teori kritikan itu. Apabila Mana Sikana mengemukakan teksdealisme sebagai teks yang ideal, teks yang unggul, tidak seorang pun antara sasterawan dan sarjana serta pengkritik sastera meminta Mana Sikana memberi penjelasan terperinci apakah yang dimaksudkan dengan teks yang unggul itu. Apakah ukuran keunggulan, adakah terhadap penulis atau karyanya?  Apakah yang hendak dinilai dalam konteks keunggulan sesebuah teks? Apakah ciri-ciri keunggulan yang digunakan? Mengapa ciri itu menjadi pilihan, bukan yang lain?  Adakah ciri itu menjadi ciri kejayaan sesebuah karya? Bagaimana ciri itu diberi penekanan dalam penilaian karya yang unggul? Pertanyaan akhir ini bermaksud, ciri manakah yang menjadi penentu yang juga menjadi ciri utama; dengan disokong oleh beberapa ciri tambahan yang benar-benar meyerlahkan keunggulan sesebuah karya. Semua ini tidak ada dan tidak diberi penjelasan oleh teksdealisme. Ini tidak dapat dilakukan oleh Mana Sikana kerana beliau tidak mempunyai persediaan intelektual untuk membicarakan sesuatu isu berasaskan pemikiran sendiri. Mana Sikana adalah peniru paling unggul dan paling ulung dalam kritikan sastrera Melayu, dan semua ini dibuktikan dengan begitu jelas dalam buku-buku beliau yang penuh dengan ambilan dari Barat tanpa difahami dengan mendalam. Mana Sikana adalah kakak tua kritikan sastera Melayu.

Penerimaan sarjana dan sasterawan, termasuk pengkritik sastera terhadap teksdealisme adalah bukti bahawa standard yang menjadi pegangan mereka adalah terlalu rendah, akibat keupayaan  intelektual yang terbatas, oleh itu tidak dapat melihat betapa naifnya teksdealisme yang mereka terima sebagai “teori” sastera, walaupun tidak menampilkan dan tidak mempunyai ciri-ciri teori sastera hatta seperti yang difahami di Barat sekali pun.  Tradisi intelektual Islam memberikan perhatian dan penekanan yang penting kepada konsep ilmu yang benar sebagai asas segala jenis ilmu dalam pelbagai bidang. Kesedaran ini tidak ada pada para sarjana, pengkritik dan sasterawan dalam sastera Melayu, kerana mereka tidak mendapat pendedahan dalam sejarah pemikiran Islam.  Sekiranya mereka mendapat pendedahan paling minimum sekali pun, mereka tidak meletakkan ilmu sebagai asas dalam perkembangan tamadun manusia, walaupun di Barat sendiri konsep ilmu seperti yang mereka konsepsikan tetap menjadi asas tamadun mereka. Apabila terdapat para sarjana dan pengkritik sastera menegaskan bahawa di dalam konsep sastera itu sendiri terungkap dengan tegas konsep ilmu, dengan itu menurut mereka sastera adalah pancaran ilmu, maka mereka sebenarnya tidak mempunyai hujah, hanya anggapan kosong dan palsu yang tidak pernah mereka buktikan. Sebaliknya, semua karya  kreatif para sasterawan, termasuk sasterawan negara, tidak memberi penekanan kepada konsep ilmu hatta daripada perspektif Barat sekali pun. Ambil saja mana-mana karya para sasterawan negara, nescaya anda akan dapati karya mereka tidak disandarkan kepada konsep ilmu, tetapi disandarkan sepenuhnya kepada emosi dan imaginasi. Saya telah menjelaskan perkara ini dalam entri yang lepas ketika membicarakan karya Muhammad Haji Salleh dan A. Samad Said. Sekarang anda mempunyai peluang untuk menyanggah kesimpulan saya dengan memberikan hujah dan pembuktian anda pula.  Saya menunggu hujah dan pembuktian anda. Sekurang-kurangnya saya telah membuktikan betapa naif dan palsunya apa yang disebut sebagai teksdealisme yang dengan tidak bertanggujngjawab meletakkan para sasterawan negara ini di takhta keunggulan, tanpa menghuraikan dengan jelas apakah yang dimaksudkan dengan keunggulan dan memberikan penjelasannya pula  apakah ciri-cirinya; juga tanpa sebarang usaha untuk membuktikan karya para sasterawan negara itu mempunyai isi yang bersifat intelektual. Karya mereka bersifat cerita yang tekniknya ditiru dari tradisi penulisan Barat, oleh itu tidak asli walaupun mereka mencampuradukkan dengan hikayat dan penglipur lara Melayu. Persoalan ini telah saya bincang dalam beberapa tulisan di dalam blog ini.

Sasterawan negara hanyalah tukang cerita yang dangkal dan tidak mempunyai visi dan misi yang berguna dalam pembinaan budaya ilmu di Malaysia. Karya mereka yang khayalan tidak mungkin dapat diterima sebagai karya serius yang bermutu, apatah lagi untuk dijadikan atau diterima sebagai karya yang unggul. Dengan contoh-contoh yang telah dipaparkan dalam siri tulisan mengenai teksdealisme yang naif dan bercorak bullshit ini, maka cabaran terbesar dalam penilaian terhadap karya para sasterawan negara ini ialah membuktikan sebaliknya daripada kesimpulan yang ditegaskan dalam siri tulisan ini. Pembuktian ini sukar dilakukan kerana laporan Panel Anugerah Sastera Negara sendiri gagal, secara total, untuk membuktikan karya para sasterawan negara ini benar-benar mempunyai nilai intelektual dilihat dari perspektif konsep ilmu yang benar. Cabaran ini perlu disambut oleh mereka dengan tuntas untuk membersihkan nama para sasterawan negara sebagai tokoh sastera yang benar-benar layak berada di tempat mereka, yang amat jelas telah diberi penghormatan yang lebih tinggi daripada para ulama dan cendekiawan Melayu, walaupun mereka adalah golongan pinggiran yang taraf ilmunya cetek meraba-raba. Kesimpulan ilmiah Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas ini belum lagi disanggah, oleh itu kedudukan mereka sebagai sasterawan negara akan tetap menjadi persoalan dan peranan mereka dalam pembinaan budaya ilmu tetap meragukan.  Teksdealisme telah gagal secara total untuk membela mereka dengan hujah yang mantap dan huraian yang kritis.  Meskipun para sasterawan negara ini telah dinilai dari segi “pemikiran” mereka (dalam Seminar Pemikiran Sasterawan Negara), namun hasil yang ditunjukkan oleh para penulis kertas kerja seminar itu tidak satu pun membicarakan aspek “pemikiran” sebenar berasasksn konsep ilmu yang benar. Malah terdapat kesengajaan untuk tidak membicarakan aspek ini kerana terdapat andaian bahawa para sasterawan negara ini akan kelihatan sangat naif jika karya mereka dibicarakan dalam analisis yang kritis dan diberi penilaian berasaskan konsep ilmu yang benar itu. Tidak ada gunanya kita meletakkan para sasterawan negara di tempat yang tinggi jika kita takut untuk menilai mereka dengan objektif dan tepat, melihat kualiti sebenar karya mereka. Saya telah memulai aspek ini dalam entri bertajuk “Keunggulan yang Cacat”, membicarakan sumbangan para sasterawan negara ini daripada perspektif Persuratan Baru. Sekarang menjadi tugas anda, sebagai pengkritik sastera dan para sarjana handalan, untuk memberikan pendapat kritis anda terhadap penilian itu, supaya kedudukan para sasterawan negara ini benar-benar berasaskan ukuran yang tepat, berasaskan konsep ilmu yang benar (atau apa juga konsep yang anda fikir dapat menyerlahkan mereka daripada perspektif ilmu).  Para sarjana dan pengkritik sastera Malaysia kini sudah mempunyai tidak kurang dari  tiga puluh teori atau pendekatan kritikan yang memang mereka gunakan, tetapi nampaknya para sasterawan negara ini belum lagi dinilai dengan kritis dalam analisis yang menjurus kepada penerokaan sumbangan intelektual para sasterawan negara ini. Percubaan beberapa orang sarjana membicarakan mereka dari perspektif semiotik (oleh Dr. Tengku Intan Marlina Tengku Mohd. Ali) dan teori intertekstual (oleh Dr. Mawar Shafie) tidak menyentuh kualiti pemikiran Anwar Ridhwan yang mereka jadikan bahan tesis Ph.D. mereka, oleh itu yang mereka lakukan hanya “bercerita” tentang penulisan novel Anwar Ridhwan, bukan membicarakan kecanggihan pemikiran Anwar Ridhwan dalam novel-novelnya. Sudah jelas percubaan mereka telah gagal menyerlahkan Anwar Ridhwan sebagai sasterawan negara yang “berfikir”, sebaliknya hanya berjaya (itu pun dari aspek yang naif) memperlihatkan Anwar Ridhwan sebagai penglipur lara moden. Jika sasterawan negara hanya diserlahkan sebagai penglipur lara moden, maka tidak ada apa-apa yang menarik yang membolehkan mereka diberi kedudukan istimewa sebagai sasterawan negara.  Aspek ini perlu diberi perhatian supaya penilaian yang benar-benar mantap dan tepat akan dapat dijadikan hujah dan bukti untuk meletakkan mereka di tempat istimewa sebagai sasterawan negara yang lebih mulia dan lebih unggul daripada para ulama dan cendekiawan Melayu. Inilah cabaran yang perlu dihadapi oleh para sarjana dan pengkritik sastera.  Anda perlu tampil memberi pembelaan akademik kepada para sasterawan negara ini, bukan sekadar pujian kosong menggunakan fatamorgana bahasa  yang melemaskan mereka sendiri.   Apa juga bentuk pujian berasaskan pretensi intelektual tidak boleh diterima, oleh itu mesti ditolak.

Memperaku para sasterawan negara sabagai sasterawan istimewa membuktikan hanya satu perkara, iaitu perihal betapa ceteknya keupayaan akademik penilai, sarjana dan pengkritik sastera. Penerimaan terhadap mereka adalah bukti yang jelas dan tepat akan kegagalan pengajaran sastera di Malaysia yang tidak dapat menilai dengan objektif dan jitu sumbangan para sasterawan negara ini dari segi sumbangan ilmu dalam membina tamadun ilmu Malaysia.  Dilihat daripada perspektif ini, percubaan teksdealisme untuk meletakkan para sasterawan negara ini di takhta keunggulan adalah satu lawak intelektual yang jauh lebih rendah tarafnya daripada Raja Lawak ASTRO.

 Sesuai dengan tulisan ini sebagai penutup kepada kritikan saya terhadap teksdealisme yang memberi kepada kita contoh yang baik bagaimana bullshit  diangkat  menjadi sebuah “teori” dalam budaya pandirisme dalam kritikan sastera Melayu, maka saya fikir amat wajar jika beberapa pandangan John M. Ellis dalam bukunya Against Deconstruction disalin di sini untuk difikirkan oleh para sarjana, pengkritik, dan sasterawan, supaya mereka tidak terlalu berlagak  untuk mengetengahkan pendapat dangkal dan cetek mereka untuk dijadikan sebuah “teori” sastera, seperti yang dilakukan oleh Mana Sikana melalui teksdealisme.  Ikuti pendapat kritis Prof. John M. Ellis ini:

“... the problem that annoys everyone is the flood of critical writing, the general level of which is widely acknowledged to be much less than inspiring.  This is, surely, the likely consequence of a situation where there is more emphasis on the sanctity of the individual critic’s right to see things as he sees them, than on the need to insist on the strength of an argument as the major standard by which to judge the value of criticism. If no one cares to talk about standards for intelligent criticism, then the content and value of published criticism will vary enormously – and it does; and well-nigh everyone, including the most ardent advocates of theoretically unrestrained pluralism, is unhappy with at least some aspects of this situation. (hal. 156). [Huruf condong ditambah].

Perhatikan kutipan seterusnya:

“Theory exerts its pressure on the status quo by continual examination of the basis and rationale for the accepted activities of a field of study. ... The consequence of this kind of activity will generally be a pressure to rearrange priorities; by its very nature, then, theory is indeed disturbing. But theoretical argument must for that very reason proceed with great care. It must be above all a careful, patient, analytical process: its strengths must lie in precision of formulation, in well-drawn distinctions, in carefully delineated concepts.  In theoreticl discourse, argument is met by argument; one careful attempt to analyze and elucidate the basis of a critical concept or position is met by an equally exacting and penetrating  scrutiny of its own inner logic. That makes theoretical argument very much a communal process: there is no room in it for individual license, for claims of exemption from logical scrutiny, for appeals to an undefined unique logical status, for appeals to allow obscurity to stand unanalyzed, or for freedom to do as one wishes.” (hal. 158-159). [Huruf condong ditambah.]

Kalau andainya anda tidak bersetuju sekali pun dengan pandangan kritis ini, anda sekurang-kurangnya bermurah hati untuk menelitinya dan jika perlu memberikan hujah anda yang lebih brilliant untuk menolaknya. Tidak cukup untuk hanya mengomel dan merungut sambil meludah-ludah benci, jika itulah tabiat anda. Yang jelas, teksdealisme tertolak tanpa sebarang syak lagi kerana tidak sedikit pun memenuhi ukuran yang dicadangkan oleh profesor ini.

Rumusan Penting

“Kita harus tahu seberapa banyak yang kita terdaya mengetahuinya; tetapi kita tidak harus sesat seberapa jauh yang kita mahu.” (Mastika, Oktober 1991, hal. 24)

Itulah pandangan saya ketika membahaskan persoalan “ilmu” dalam kritikan sastera, mengulas pandangan Umar Junus (Dewan Sastera, Julai 1991), yang menulis tentang “gejala pertengkaran tentang teori yang sah” untuk menganalisis karya sastera Melayu.  Walaupun istilah “pertengkaran” itu terlalu bodoh untuk digunakan dalam sebarang kegiatan akademik dan ilmiah, namun penggunaan istilah ini oleh seorang sarjana terkenal mencerminkan sikap positif mereka yang amat negatif dalam menghadapi cabaran intelektual, yang tidak dapat menerima sebarang perbahasan kritis kerana mereka anggap sikap kritis itu sebagai biadab, padahal sikap mereka sendirilah yang biadab kerana tidak bersedia untuk disanggah pendapat mereka walaupun palsu dan cetek. Dengan sikap ini, maka Umar Junus dengan beraninya membuat kesimpulan seperti ini: “Tidak ada yang mutlak benar dalam dunia ilmu. Sesuatu dianggap benar hanya sampai ia dapat dibuktikan salah”.  Pendapat ini tidak saja tidak berasas, tetapi juga memperlihatkan keangkuhan seorang sarjana yang  “ilmunya” cetek meraba-raba. Saya tidak fikir beliau mempunyai pengetahuan yang agak mencukupi dalam falsafah, untuk membuat kesimpulan sehebat itu, yang sebenarnya amat naif. Saya juga tidak fikir beliau faham – betul-betul faham – tentang pandangan Islam terhadap ilmu, malah saya meragui sama ada beliau pernah membaca Imam Ghazali, Syed Muhammad Naquib al-Attas, Fazlur Rahman, Syed Hussein Nasr, dan lain-lain sarjana Islam dan para ulamanya yang banyak membicarakan masalah ilmu ini. Saya yakin, jikalau beliau mengenal tokoh-tokoh itu dan membaca tulisan-tulisan mereka, beliau akan memberi pandangan yang berlainan sama sekali, yang masuk akal dan berasaskan pemikiran tentang konsep ilmu. (Mastika, Oktober 1991, hal. 22).  Kedangkalan tentang persoalan ilmu inilah yang menjadi inti kritikan saya terhadap syarahan perdana Prof. Dr. Muhammad Haji Salleh (1989) dan teksdealisme Mana Sikana yang tidak berasaskan penelitian yang bersifat ilmu. Tepat sekali gambaran sebuah pantun Melayu:

Berburu ke padang datar * Dapat rusa belang kaki * Berlimau purutlah dulu;
Berguru kepalang ajar * Ibarat bunga kembang tak jadi * Berunsur surutlah dulu.

Dalam budaya ilmu Melayu, seorang pendekar yang “kepalang ajar” yang tidak “berlimau purut” terlebih dulu dalam beberapa gelanggang dibimbing oleh Maha Guru, tidak dibenarkan masuk gelanggang, dan dengan baik dinasihatkan supaya “berundur surutlah dahulu.” Dalam dunia kritikan sastera Melayu, yang berguru kepalang ajar itulah yang berlagak dengan “manggak” di tengah gelanggang yang bukan tempatnya. Kalau anda sendiri tidak terlalu “manggak”, lihatlah maknanya dalam Kamus Dewan.


Mohd. Affandi Hassan,
Petaling Jaya, 1 Jun 2015.

No comments:

Post a Comment