Monday, June 8, 2015

ANTARA CABARAN INTELEKTUAL DENGAN OCEHAN RETORIK TEH TARIK ...Kategori sarjana ciritan yang saya selokakan dalam Balai Maqamat sudah lama wujud dalam sastera Melayu, oleh itu bukanlah satu tuduhan atau satu anggapan tidak berasas. Kehadiran sarjana ciritan ini sangat ketara dalam kertas kerja untuk Seminar Pemikiran Sasterawan Negara, tetapi ini tidak bermakna tidak ada kertas yang relatif baik walaupun memang tidak ada kertas kerja yang tinggi kualiti akademik dan analisisnya. Kemunculan sarjana ciritan tidak dapat dielakkan, kerana inilah hasil penerokaan cetek para sarjana ini ketika memasuki rimba teori sastera Barat.  Bagi para sarjana ciritan, tidak ada sastera Melayu moden tanpa pengaruh dari sastera Barat. Tidak ada kritikan sastera Melayu tanpa teori sastera Barat.  Panel Anugerah Sastera Negara selalu menekankan aspek pembaharuan dan eksperimen dalam penulisan kreatif; berasaskan ini, mereka menegaskan bahawa semua sasterawan negara terlibat dalam pembaharuan dan sebagainya itu. Bagaimana mereka memberi takrif kepada pembaharuan dan eksperimen jika andaian tadi, perihal tiada sastera Melayu tanpa pengaruh sastera Barat, dan tiada kritikan sastera Melayu tanpa teori sastera Barat, jika itulah hakikat sastera Melayu moden? Lebih tepat jika sastera Melayu moden itu dianggap sebagai appendiks kepada sastera Barat, sesuai dengan andaian tadi. Demikian juga kritikan sastera Melayu, yang tidak lebih daripada penerokaan bersifat tiruan semata-mata.  Bukti terbaik ialah syarahan perdana Prof. Dr. Muhammad Haji Salleh. Menurut Prof. Siti Hawa Salleh (dalam Budi Kencana), apa yang  dibuat oleh profesor itu hanya “mengujarkan” saja perkara yang sudah sedia diketahui, tanpa sesuatu yang baru (hal. 255). Analisisnya cetek dan kesimpulannya tidak mencerminkan perkembangan sebenar dalam sejarah kebudayaan Melayu yang berteraskan Islam dan konsep ilmu.  Sifat ciritan ini dibuktikannya lagi dalam kertas kerja beliau yang diterbitkan oleh ITBM dalam buku Sastera Teras Negara Bangsa yang memuat kertas kerja Sidang Kemuncak Penulis Malaysia 2014.  Kertas kerja itu mengenai pertapaan beliau di atas bumbung kilang besi berkarat, yang mendorong beliau mengajak para penulis Malaysia mencontohi Salman Rushdie yang mengutuk Nabi Muhammad SAW dalam novelnya The Satanic Verses. Buku Sastera Teras Negara Bangsa itu sendiri adalah contoh dan bukti betapa meluasnya kegiatan sarjana ciritan yang menolak konsep ilmu dalam sastera Melayu kerana mereka berpendapat bertentangan dengan teori sastera Barat yang menjadi ikutan mereka. Tidak ada perbincangan tentang peranan ilmu yang benar dalam seni mengarang dibincangkan dalam Sidang Kemuncak itu dan dalam kertas kerja yang diterbitkan. Apa lagi bukti yang kita mahu? Mungkin satu lagi bukti, yang boleh dijadikan contoh, yang boleh meyakinkan kita bahawa kehadiran sarjana ciritan ini sangat menonjol dan terlalu angkuh menyerlahkan sifat ciritan mereka. Sebuah buku yang berasal daripada tesis Ph.D. telah diterbitkan oleh USM, berjudul Puitika Sastera Wanita Indonesia dan Malaysia: Satu Bacaan Ginokritik (2012), yang telah diberi Hadiah Sastera Perdana Malaysia dalam kategori buku kajian ilmiah terbaik. Buku kajian ini memperkenalkan pendekatan feminisme dalam kritikan sastera Melayu, yang menolak secara total nilai-nilai ilmu dalam Islam dan nilai-nilai murni dalam kebudayaan Melayu. Buku ini menerima karya picisan dan lucah sebagai gambaran sebenar citra wanita Melayu/Islam. Akhirnya saya ingin kemukakan satu contoh lagi untuk memperlihatkan betapa kukuhnya hegemoni para sarjana ciritan ini dalam kritikan sastera Melayu.  Contoh paling menarik ialah panel penilai yang dilantik oleh DBP untuk menilai buku kritikan 1992/1993. Panel berkata, buku Pendidikan Estetika daripada Pendekatan Tauhid tidak layak dipertimbangkan kerana tidak ada diplomasi. Supaya anda dapat melihat bagaimana para sarjana ciritan membuat penilaian mereka, kita baca komen mereka terhadap buku itu: “Karya Mohd. Affandi Hassan didapati baik daripada segi idea utama dan pendekatannya yang berdasarkan ajaran tauhid daripada Islam. Walau bagaimanapun, panel menemukan kecenderungan pengarang untuk mempersalahkan golongan tertentu dengan menggunakan ruang-ruang tersirat dengan cara yang kurang diplomatik. Pada bahagian awal lagi, iaitu di halaman 3 buku ini, pengarang telah mengatakan tiada usaha daripada orang lain untuk membezakan antara unsur-unsur Islam dalam karya dengan sastera Islam sebagai satu disiplin dalam penulisan karya kreatif.  Usaha penulis terdahulu danggapnya menimbulkan keriuhan sahaja. Perbandingan yang dianggap tidak diplomatik ialah bahawa usaha yang terdahulu menyamai seorang lelaki yang memaki pakaian Barat yang lengkap dan kemas, tetapi menaruh ketayap dan serban besar di kepalanya. Panel berpendapat, kata-kata demikian tidaklah menjadi masalah dalam penulisan esei biasa demi mencapai gaya dan membina identiti, tetapi tidak sesuai diaplikasikan dalam sebuah buku kritikan yang serius dan memuatkan ilmu.” (Dewan Sastera, Disember 1994, hal. 88). Tentu saja pandangan begini kurang ajar dan biadab, kerana diasaskan hanya pada satu halaman, itu pun separuh saja, yang tertulis dalam pendahuluan buku ini yang menyatakan mengapa buku itu penting diberi perhatian serius. Tidak sepatah pun disentuh isi kandungan buku itu, seolah-olah bagi mereka tidak wujud dan tidak penting sama sekali, kerana yang lebih penting ialah “pakaian Barat yang lengkap dengan ketayap dan serban besar”. Inilah kesan ajaran “kurang ajar” yang dilahirkan dalam sajak “Pulang Si Tenggang” itu, yang akhirnya melahirkan sarjana ciritan dalam kritikan sastera Melayu. Hingga kini belum ada lagi sanggahan terhadap buku itu, untuk membuktikan unsur diplomasi (satu ukuran yang pelik dan tidak siuman) yang digembar-gemburkan oleh panel ini telah menjadikan semua huraian dalam buku ini tidak relevan. Panel sangat tertarik dengan sebuah buku lain kerana “memperlihatkan kesungguhan menerapkan teori-teori Barat secara kritis dalam kesusasteraan Melayu Tradisional.” Anggota panel terdiri daripada Aziz Deraman, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai pengerusi, dibantu oleh Dr. Mohd. Yusof Hassan, Dr. Solehah Ishak, Dr. Shafie Abu Bakar, Dr. Othman Puteh, Dr. Sahlan Mohd. Saman, Rahman Shaari, Kamaruzzaman Abdul Kadir, Dr. Mohd. Khalid Taib, Dr. Abdul Rahman Napiah (aka Mana Sikana), Abdullah Tahir.

Sebagai perbandingan, baik juga disebut di sini laporan Shamsuddin Jaafar tentang Nadwah Kesusasteraan Islam dengan tema “Ketakwaan dalam Kreativiti” (Dewan Sastera, Januari 1994, hal. 18) yang kemudiannya diterbitkan sebagai sebuah buku oleh DBP. Kesimpulan ini berbeza dengan pandangan panel: “... buku Mohd. Affandi Hassan, Pendidikan Estetika daripada Pendekatan Tauhid banyak disebut dalam nadwah itu sebagai model ...” (hal. 19). Mungkin dalam nadwah itu sarjana ciritan berdiam diri!  Dalam nadwah itu, Mana Sikana membentangkan teksdealisme sebagai satu-satunya teori sastera Malaysia yang menjadikan unsur Islam sebagai asas, tetapi nampaknya tidak mendapat sambutan. Memang tidak patut!  Mungkin inilah yang kemudiannya mendorong beliau membuang unsur Islam itu dalam teksdealisme, dengan menggantikannya dengan segala macam unsur pascamodenisme dan seterusnya. Beliau kemudian menjadikan teksdealisme sebagai sejenis “ukuran” (??) untuk meletakkan sasterawan negara di atas takhta keunggulan, tanpa memperdulikan lagi unsur Islamnya, untuk lebih selamat dan cocok dengan karya para sasterawan negara. Ini suatu contoh yang baik bagaimana “satu teori sastera dipinda” untuk disesuaikan dengan karya sasterawan negara. Adakah ini satu contoh bagaimana sarjana ciritan menjual “ilmu” dengan harga murah?

Kerosakan paling besar, dan paling serius, yang dilakukan oleh para sarjana ciritan ini ialah apabila mereka, tanpa rasa tanggungjawab moral dan akademik, cuba mengubah sistem nilai masyarakat Melayu dengan memperkenalkan sikap baru berasaskan konsep kurang ajar. Dalam tangan mereka sikap kurang ajar ini diberi kedudukan tinggi dan diberi pandangan positif sebagai semangat baru untuk mencari kemajuan dan perubahan. Inilah yang terjadi dengan terciptanya sajak “Pulang Si Tenggang” oleh sasterawan negara Muhammad Haji Salleh. Sikap kurang ajar yang menjadi ajaran penting dalam sajak ini kini diberi tafsiran baru oleh Prof. Dr. Mohd. Mokhtar Hassan, yang menulis dalam satu seminar, yang tulisannya disiarkan dalam Sastera Teras Negara Bangsa, bahawa Si Tenggang mempunyai sikap positif untuk berjaya dalam hidupnya yang patut dicontohi oleh para pelajar universiti. Menurut profesor ini, “Di balik unsur moral dan pengajaran yang ditekankan, kisah Si Tenggang juga memperlihatkan nilai positif. Kerana kemiskinan, Si Tenggang bercita-cita untuk menjadi kaya dan terkenal. Di sini memperlihatkan bahawa Si Tenggang ada matlamat, iaitu ingin menjadi kaya dan terkenal.” (hal. 194).  Profesor ini tidak menjelaskan, bahawa apa yang dianggapnya kejayaan itu, telah ditolak oleh kebudayaan Melayu yang lebih mementingkan pengajaran moral yang unggul. Kejayaan itu akhirnya menjadi batu, dan kutukan sepanjang zaman. Adakah ini bentuk kejayaan yang ingin dicapai dan diajarkan kepada para mahasiswa universiti? Demikianlah, pendapat sarjana ciritan ini hanya berjaya mengaburkan sistem nilai yang sudah diterima untuk digantikan dengan kejayaan yang sia-sia kerana kejayaan itu sendiri menghancurkan sistem nilai yang unggul tadi. Jelaskan ini kepada para pelajar jika anda bukan sarjana ciritan. Kerana kabur dalam soal nilai ini, maka seorang sasterawan negara menulis novel yang paling unggul menurut para sarjana ciritan ini, Naratif Ogonshoto, yang menjadikan kejahatan sebagai lambang kejayaan dan “keunggulan” seorang ahli politik. Betapa kaburnya dan silapnya pendekatan begini diserlahkan dengan jelas apabila sasterawan ini mengkhianati kisah al-Quran tentang Nabi Nuh ‘a.s. yang disamakan dengan cerita karut dan khayal tentang terjadinya tsunami yang tidak menghapuskan kejahatan seperti dalam kisah Nabi Nuh ‘a.s., tetapi sebaliknya meneruskan kejahatan itu dengan menyelamatkan tokoh-tokoh jahat dan tidak bermoral. Sikap biadab ini dipuji oleh seorang sarjana yang menulis tentang  intertekstualiti dalam novel Melayu yang memberi pujian tinggi kepada novel picisan ini. (Rujuk Dr. Mawar Shafie, Novel Intertekstual Melayu, 2010). Demikianlah usaha para sarjana ciritan ini diperjuangkan oleh mereka dan  dipertahankan dengan gigih sebagai satu pencapaian yang tinggi, dan unggul, dalam kesusasteraan Melayu moden. Semua ini adalah gambaran bullshit dalam sastera Melayu moden. Inilah yang disebut sebagai “takhta keunggulan” oleh Mana Sikana dalam bukunya Sasterawan Negara di Takhta Keunggulan. Inilah corak pengajaran sastera yang dilaksanakan di Malaysia pada waktu ini, yang tidak saja merosakkan minat sastera di kalangan  pelajar, tetapi juga telah mengaburkan makna kebaikan dan nilai-nilai murni yang kononnya menjadi teras pengajaran sastera di Malaysia. Kekaburan  dan kekeliruan inilah yang menjadi tajuk buku ITBM, Sastera Teras Negara Bangsa. Bagaimanakah sastera yang corak nilainya seperti ini, dengan pendekatan pengajaran sastera yang menyanjung kejahatan, boleh menjadi teras negara bangsa?  Tidak mungkin para sarjana dan sasterawan Malaysia sudah sesat sejauh ini!

Peringatan saya yang saya tulis dalam sebuah makalah yang disiarkan dalam Mastika, Oktober 1991, hal. 24, masih tetap relevan: “Kita harus tahu seberapa banyak yang kita terdaya mengetahuinya; tetapi kita tidak harus sesat seberapa jauh yang kita mahu.”


Mohd. Affandi Hassan,
Petaling Jaya,  6/6/2015.


No comments:

Post a Comment