Sunday, February 18, 2018

TIDAK MAHU BERDEPAN DENGAN PB, TIDAK JUGA BOLEH LARI DARI PB…

Kemunculan the poetics of adultery dalam sastera Melayu memberi wajah baru kepada sastera Melayu,  tetapi pada waktu yang sama kita lihat betapa ceteknya para  sarjana ciritan yang tergila-gilakan sesuatu pendekatan Barat tanpa memahaminya, oleh itu tidak dapat melihat pengaruh buruk yang jahat dibawa masuk dalam sastera Melayu.  Inilah yang terjadi dengan kehadiran tesis Ph.D. yang diterbitkan dengan judul  Puitika  Sastera Wanita Indonesia dan Malaysia: Satu Bacaan Ginokritik, oleh Dr. Norhayati Ab. Rahman.  Buku ini menggunakan pendekatan feminisme jenis ginokritik yang mengutuk peranan bapa sebagai ketua keluarga dan tidak menerima kepemimpinan lelaki dalam apa juga keadaan kerana menurut Elaine Showalter, yang memperkenalkan pendekatan ini, kaum lelaki adalah punca kezaliman dalam tamadun manusia dari dulu hingga sekarang.  Menurut beliau, wanita perlu dibebaskan dari sebarang ikatan patriarki yang zalim itu, untuk bebas sebebas-bebasnya dalam sebarang tindakan mereka. Inilah yang dipuja oleh Dr. Norhayati Ab. Rahman dalam bukunya ini, yang menjadikan perzinaan sebagai cara kaum wanita membebaskan diri mereka dari sebarang ikatan terhadap lelaki. Tetapi amatlah ironik, apabila pengarang wanita Ayu Utami masih memerlukan lelaki untuk melakukan persetubuhan. Dari segi itu, lelaki masih berguna untuk memuaskan nafsu seks wanita.  Itulah makna partriarki dari perspektif feminisme.  Bolehkah bidang kreatif di Malaysia dimajukan dengan mengasaskannya kepada the poetics of adultery yang dihuraikan dengan baik sekali oleh Dr. Norhayati Ab. Rahman?

Satu-satunya cara berkesan untuk memajukan bidang kreatif di Malaysia untuk memberi maruah intelektual ialah dengan kembali kepada konsep ilmu seperti yang diajarkan dalam al-Quran, seperti yang dijelaskan dalam entri yang lepas. Satu-satunya kaedah yang berkesan untuk digunakan ialah dengan menerima Persuratan Baru sebagai metodologi yang terbaik yang dapat difikirkan oleh manusia ketika ini, jika dibandingkan dengan apa juga teori  Barat yang menjadi candu para sarjana dan sasterawan Malaysia.  Antara pengaruh Barat yang paling  buruk kesannya kepada tamadun kita  ialah kehadiran feminisme dalam sastera Melayu. Seperti yang dijelaskan dalam entri yang lepas, feminisme memecah-belahkan keluarga dan amat bertentangan dengan kepercayaan kepada Tuhan. Ini juga telah dijelaskan dalam entri yang lepas. Keburukan feminisme boleh dilihat dengan jelas dalam buku Puitika Sastera Wanita Indonesia dan Malaysia: Satu bacaan Ginokritik, yang menjadikan perzinaan sebagai asas puitika itu.  Hakikat ini  tidak disedari oleh para sarjana dan sasterawan kerana sensitiviti intelektual mereka telah tertutup rapat oleh pengaruh teori sastera Barat, yang mereka jadikan tempat rujukan dan pergantungan akademik. Pengaruh ini kemudiannya melahirkan pandirisme dalam sastera Melayu.

Cara berfikir Pak Pandir diberi kedudukan istimewa oleh cucunya, Polan Cupan, seorang genius yang menggunakan AI (Artificial Intelligence) untuk mencipta bahan binaan yang mesra alam: ketika musim panas mencurahkan kesejukan yang diperlukan; manakala ketika sejuk memberikan kepanasan yang diperlukan. Persis inilah yang terjadi di Andalus di Masjid Cordoba. Masjid yang indah itu memancarkan cahaya pada waktu malam yang disimpan daripada cahaya siang, cukup untuk para jemaah beribadat dengan selesa sambil membaca kitab; waktu siang pula ketika di musim panas cuaca di dalam masjid menjadi sejuk. Idea itulah yang digunakan oleh Polan Cupan untuk mencipta bahan binaannya, seperti yang diceritakan oleh pencerita dalam kisah “Rumah Impian Polan Cupan”.

Kalau orang Melayu boleh terhibur, sambil mengkritik dan menyindir,  melalui cerita-cerita jenaka mereka, maka demikian itulah yang berlaku kepada Polan Cupan, sang genius yang tidak dikenali oleh para sarjana dan sasterawan kerana kisahnya yang pelik itu tidak diketahui mereka kerana mereka tidak membacanya akibat kebencian mereka kepada watak Polan Cupan yang cerdik itu.  Bezanya, mereka yang moden dan terpelajar itu tidak terhibur dengan kemunculan Polan Cupan; dan setelah mereka tahu Polan Cupan adalah keturunan Pak Pandir, maka mereka menjadi sangat benci kepada teknik bercerita yang kemudiannya melahirkan Hikayat Buyung Lurus dan Hikayat Salim Adil.  Dua orang tokoh besar persuratan Melayu ini melenyapkan sama sekali kemegahan palsu para sasterawan negara yang tidak seorang pun di antara mereka berjaya melahirkan watak agung dalam karya mereka. Adakah seorang pelacur, misalnya, layak dipanggil seorang watak agung, yang menjadi obsesi seorang sasterawan negara? Watak ini mudah diceritakan, kerana tidak memerlukan pemikiran mendalam untuk membinanya seperti yang terjadi terhadap perwatakan Buyung Lurus dan Salim Adil.  Apatah lagi jika diambil watak Polan Cupan yang aneh itu, padahal dia keturunan Pak Pandir. Bagaimana seorang keturunan Pak Pandir muncul sebagai seorang tokoh yang lebih cerdik daripada para sasterawan negara dan sarjana sastera sendiri?  Itulah kekuatan kreatif yang  lahir dari Gagasan Persuratan Baru. Suatu kejadian biasa, yang hanya wujud dalam khayalan, diberi makna baru yang boleh mencetuskan pemikiran kreatif yang segar, yang hanya dapat diterjemahkan dalam karya kreatif oleh seorang pengarang yang mempunyai pengetahuan yang luas.  Inilah yang melahirkan karya hikayat moden seperti Hikayat Buyung Lurus dan Hikayat Salim Adil. Tiga karya ini, tentang Polan Cupan, Buyung Lurus dan Salim Adil, jika dianalisis dengan kritis akan menghasilkan kesedaran peri pentingnya  tentang aspek perwatakan yang kuat dalam karya kreatif.  Antara kelemahan paling besar, yang amat menonjol pula, dalam karya kreatif Malaysia ialah kelemahan dalam perwatakan, seperti yang telah saya huraikan ketika membicarakan karya Anwar Ridhwan.

Bagaimana seorang keturunan Pak Pandir muncul sebagai seorang tokoh yang lebih cerdik daripada para sasterawan negara dan sarjana sastera sendiri?  Sebelum lahirnya Gagasan Persuratan Baru, pertanyaan seumpama ini tidak pernah ditanyakan dalam sastera Melayu kerana keterbatasan ilmu para sasterawan sendiri.  Yang mereka lakukan hanya bercerita, dan ini masih diteruskan dalam karya para sasterawan negara sendiri.  Dengan memberi penekanan kepada cerita dalam konteks penglipur lara, maka karya kreatif tidak mempunyai wacana pemikiran, kecuali hanya cerita. Perbezaan ini sangat jelas jika anda membaca dengan kritis Balai Maqamat, sebuah karya yang dibina daripada dialog yang melatari setiap episod dalam karya itu.  Jika anda membaca dengan kritis dan kreatif Balai Maqamat, anda akan dapati karya itu memberi tumpuan utama kepada pemikiran, tetapi tidak meninggalkan cerita, sebaliknya cerita digunakan untuk menjadi wadah pemikiran yang diwacanakan dalam karya itu.  Contoh terbaik untuk memahami kesimpulan ini ialah “Rumah Impian Polan Cupan”.

Inilah bentuk perkembangan baru yang sering diungkit oleh Panel Anugerah Sastera Negara, tanpa memberi sebarang penjelasan yang konkrit tentang makna dan maksud pembaharuan itu.  Tidak terdapat apa-apa pembaharuan dalam karya para sasterawan negara; sebaliknya yang terdapat ialah peniruan teknik dan gaya yang dikagumi oleh para sasterawan negara ketika membaca karya Barat, lalu mereka tiru dan jadikan asas penulisan karya mereka.  Semua laporan Panel Anugerah Sastera Negara membuktikan kayanya peniruan ini dalam penilaian mereka.  Saya sudah bincang persoalan ini dalam blog ini, oleh itu saya tidak perlu mengulasnya lagi. Sesiapa yang berminat boleh membacanya sendiri.  Tetapi ada dua persoalan besar yang ingin saya ketengahkan untuk kesekian kalinya, kerana memang sifat manusia pelupa dan tidak peduli walaupun berada dalam khusran.

Perhitungan untung rugi dari perspektif kebendaan telah diberi peringatan oleh al-Quran dalam suatu sedutan ayat yang pendek saja, tetapi dari segi makna mengandungi amaran yang amat besar. Inilah dia: “Nuwallihi ma tawalla”, yang diterjemahkan oleh John Penrice dalam bukunya,  Dictionary and Glossary of the Koran  (London: Curzon Press, 1873; new edition 1971, reprinted 1976), hal. 163), sebagai berikut, “We will put it into his power to follow the bent of his inclination”).

Apa yang jelas daripada kutipan al-Quran ini ialah perihal kebebasan penuh diberikan kepada Dr. Norhayati Ab. Rahman untuk berbuat apa saja yang dia mahu. Jika kita terjemahkan keratan ayat itu dalam loghat Kelantan, kita boleh berkata: “Lah gi lah; buat apa mu nak!”   Cuba kita lihat tafsiran Muhammad Asad:  “him We shall cause to turn to that to which he himself has turned”. Menurut Muhammad Asad ungkapan ini merupakan “a stress on mans’s freedom of choice” (hal. 127, nota 139 Tafsirnya:  The Message of the Qur’an.)  Bagi saya nampaknya lebih jelas ialah tafsiran yang diberikan oleh Penrise. Cuba lihat pula terjemahan  M. Quraish Shihab dalam tafsirnya, Tafsir al-Mishbah, jilid 2, hal. 717:  “Kami arahkan  dia ke arah yang dipilih”.  Nampak macam innocent, tetapi lihat implikasinya: “dan Kami masukkan dia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.”   Cuba kita lihat kembali makna ayat ini dalam konteks ginokritik yang melahirkan buku agung karya Dr. Norhayati Ab. Rahman, yang mendapat hadiah-hadiah “berprestij”.

Barat mencipta dua jenis budaya: budaya betina (feminisme); budaya jantan (humanisme).  Budaya feminisme adalah gambaran penyakit jiwa yang dialami oleh wanita Barat, yang tidak puas hati menjadi betina, tidak pula boleh menjadi jantan, kerana kekangan alat jantina masing-masing yang amat berbeza. Fungsi keduanya juga berbeza: yang betina akan basah ketika mahukan jantan; yang jantan akan keras ketika mahukan betina. Ini benar-benar dunia binatang kerana itulah caranya binatang mengawan. Kenyataan ini digambarkan dengan cukup cantik oleh Dr. Norhayati Ab. Rahman dalam bukunya. Apa yang dianalisisnya ialah kebinatangan manusia dalam penulisan, yang digambarkan dalam karya Ayu Utami yang menjadi teras huraian Dr. Norhayati Ab. Rahman tentang feminisme.  Adakah Dr. Norhayati Ab. Rahman tidak sedar tentang perkara ini? Jika beliau sedar, tentulah beliau akan dapat melihat kepalsuan konsep feminisme yang kini menjadi penyakit jiwa baru dalam budaya Barat. Anda boleh baca semua ini jika anda meneliti buku-buku tentang feminisme; terutama sekali buku  Prof. Mimi Marinucci, Feminism is Queer.  Dalam konteks inilah para sarjana yang membawa masuk feminisme dalam sastera Melayu sebenarnya membawa mala petaka besar yang mendekati syirik dan ajaran sesat dalam budaya ilmu yang menjadi pegangan kita selama ini. Kita perlu bincang aspek ini dengan mendalam sebelum golongan ini membawa pembacanya yang cetek ilmu pergi lebih jauh dalam mala petaka ajaran sesat dalam budaya Barat ini. Anda boleh melihat semua ini jika anda menelitinya dari perspektif psikologi Freud.  Anda harus sedar, budaya Barat diasaskan kepada konsep pemberontakan yang tidak mahu menerima adanya Tuhan kerana bagi mereka sudah lengkap jika diikuti sifat kebinatangan manusia dengan menghuraikannya secara falsafah modenisme dan pascamodernisme.  Pemberontakan ini adalah bermula dari keengganan Iblis menerima Nabi Adam ‘a.s., walaupun Iblis mengaku adanya Tuhan dan dia sendiri dicipta oleh Allah SWT  daripada api, kerana itulah Iblis menggunakan logik Iblisnya dengan mengatakan api itu lebih tinggi darjatnya daripada tanah yang menjadi unsur manusia. Inilah gerakan yang melahirkan the poetics of adultery yang dihuraikan dengan begitu bergaya oleh Dr. Norhayati Ab. Rahman dalam bukunya, berasaskan feminisme yang menolak bulat-bulat al-Quran, Surah An-Nisa, ayat pertama (disalin dengan lengkap dalam entri yang lepas dengan huraiannya/tafsirnya sekali).  Apa yang dikembangkan dalam budaya Barat adalah persis seperti yang ditegaskan dalam An-Nisa, ayat 115 yang disalin di atas.  Adakah keadaan inilah yang melahirkan the poetics of adultery itu?

Jawapannya diberikan oleh seorang sarjana terkenal yang menulis  buku Puitika Sastera Wanita Indonesia dan Malaysia: Satu Bacaan Ginokritik, oleh Dr. Norhayati Ab. Rahman.  Buku ini serius, kerana inilah sebuah buku yang memperkenalkan the poetics of adultery dalam sastera Melayu, yang sebelumnya tidak wujud.  Tetapi dari perspektif lain, jika kita melihatnya dari perspektif pandirisme, maka buku ini menggambarkan dengan cantik sekali kepalsuan faham feminisme yang menjadi anutan sarjana ini dan para sasterawan dan sarjana sastera sendiri. Apakah yang aneh tentang feminisme? Seperti yang dijelaskan dalam entri yang lepas, yang memakai tajuk the poetics of adultery, kita dapati feminisme menolak konsep ilmu dan asal usul manusia dari Nabi Adam ‘a.s.; sebaliknya feminisme menerima pendapat seorang wanita Amerika yang bernama  Showalter yang mencipta “teori” patriarki yang diberi nama oleh beliau gynocritic.  Kelahiran teori ini mendorong seorang ahli falsafah menulis sebuah buku, Feminism is Queer (dalam bahasa Melayu boleh diterjemahkan, Feminisme Itu Tidak Siuman, yakni gila. Sekiranya anda mempunyai terjemahan yang lebih baik, sila kemukakan untuk diabadikan dalam perbincangan tentang feminisme di Malaysia.)  Mengapa hal ini terjadi? Jawapannya cukup mudah. Para sarjana dan sasterawan yang menolak konsep ilmu yang benar ini dan tidak menerima sumber ilmu dari al-Quran, mempersetankan Gagasan Persuratan Baru yang berasaskan konsep ilmu yang benar, sebaliknya menerima “teori” palsu sarjana Amerika hanya untuk mereka tayangkan kepada teman-teman mereka bahawa pengetahuan mereka tentang kritikan sastera adalah up- to- date, paling terkini. (Sebenarnya idea Showalter itu muncul dalam tahun 1970-an, jadi tidaklah baru!).  Mereka ini ibarat ikan yang sudah masuk tembilai (ejaan dalam kamus “tembilar”, saya pakai loghat Kelantan;  sebelah Kedah dan  daerah utara mereka panggil “bilai”), tidak boleh keluar lagi.  Orang-orang yang terpengaruh dengan sikap “sesat Barat” (ini ungkapan biasa di kalangan orang kampung yang nampaknya jauh lebih cerdik daripada para sarjana ciritan ini) akan berhabisan mempertahankan kekeliruan mereka, kerana dengan itu saja mereka boleh mengekalkan kedudukan mereka yang palsu itu. Kedudukan itu menjadi palsu kerana ketergantungannya kepada teori palsu yang golongan ini jadikan panduan mereka.  Amat aneh apabila golongan ini lebih mempercayai pendapat peribadi sarjana Barat daripada wahyu yang terdapat dalam Quran.  Mengapa hal ini terjadi tidak seorang pun dari mereka yang mahu berterus terang. Kelakuan begini sangat pelik bagi seorang sarjana yang mengaku selalu objektif, tidak ada nada kelentong sedikit pun. Soalnya, mendiamkan diri sebenarnya adalah sejenis kelakuan kelentong yang nyata.

Pendukung  feminisme di Barat jelas terdiri daripada mereka yang menghadapi penyakit jiwa yang teruk. Mereka ingin jadi binatang, tetapi dilahirkan sebagai manusia yang tidak puas hati kerana lahir sebagai perempuan yang terpaksa menghadapi patriarki… Tidakhah ini sejenis kegilaan? Feminis adalah golongan ahli sihir zaman moden. Kerana menolak Tuhan dan etika kemanusiaan, hidup mereka tak tentu arah. Tak tahu makna keadilan, tak tahu konsep ilmu, terlalu kecewa sebagai perempuan dengan mengkritik lelaki yang jahat!!!  Anais Nin, simbol penipuan para feminis dunia (ini kesimpulan penulis biografi beliau dan  pengkritik Anais); yang menulis tentang beliau pun sedar Anais Nin seorang pembohong. Itulah feminisme dalam wajahnya yang sebenar, yang amat jelas ditunjukkan dalam buku  Dr. Norhayati Ab. Rahman itu yang amat jelas beliau begitu terpesona dengan Ayu Utama, seorang Anais Nin di Nusantara.  Apakah sebenarnya yang mendorong Dr. Norhayati Ab. Rahman menulis tesisnya tentang ginokritik ciptaan Elaine Showalter itu? Satu misteri yang perlukan jawapan,  tetapi yang boleh menjawabnya hanya Dr. Norhayati Ab. Rahman sendiri.  Tak mungkin beliau akan memberi penjelasan, kerana ini akan menjadi pengakuan kepada kesilapan akademiknya, yang tidak akan dapat diterima olehnya walaupun beliau telah melakukan kesalahan besar sebagai seorang Islam yang bertaqwa.  Satu-satunya jalan keluar yang terbuka ialah seperti yang saya pernah cadangkan, supaya beliau membawa bukunya untuk dikaji dengan teliti oleh JAKIM.  Sayang, itu pun beliau tidak mahu lakukan.  Pilihan beliau tepat sekali dengan Ayat 115,  Surah An-Nissa’ itu:  “Kami arahkan dia ke arah yang dipilihnya”.

Kesimpulan dan Amaran.

Perhatikan ayat 34 ini yang juga terdapat dalam Surah An-Nissa’:  “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh sebab Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan kerana mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian daripada harta mereka. …”  Kalau anda masih mahu menggunakan istilah “feminisme”, maka inilah “feminisme” dalam Islam, yang menerima kedudukan lelaki sebagai pemimpin kaum wanita.  Andainya Dr. Norhayati Ab. Rahman membaca  Surah An-Nisa’ dan tafsirnya, tetapi masih mahu menjadi pengikut Elaine Showalter, maka seratus persen jelas beliau adalah golongan yang menolak al-Quran sebagai sumber ilmu.  Dan sesiapa juga yang menerima dan memuji buku  Puitika Sastera Wanita Indonesia dan Malaysia: Satu Bacaan Ginokritik,  terutama sekali para juri yang memilih buku ini untuk diberi hadiah “berprestij” itu, maka mereka juga adalah golongan ingkar ilmu, yang dari pandangan al-Quran adalah para pengikut Iblis yang menolak kehadiran Nabi Adam ‘a.s. dan peranan lelaki dalam kehidupan manusia seluruhnya. Rujuk kembali ayat pertama An-nisa’. Dengan itu amat jelas mereka adalah penyokong the poetics of adultery dalam sastera Melayu.

Mohd. Affandi Hassan,
Petaling Jaya, 18 Februari 2018.No comments:

Post a Comment