Wednesday, April 4, 2012

Taklif Dalam Seni Mengarang: Menolak Kepalsuan Pengajaran Sastera Dalam Kaedah dan Teori Sastera Barat

Semua orang Islam pernah mendengar seruan azan. Adakah tidak di antara  para penulis, terutama para sasterawan, yang beragama Islam, yang tidak pernah mendengar seruan azan? Mungkin ada, tetapi lebih selamat jika kita membuat kesimpulan memang tidak ada di antara mereka yang tidak pernah mendengar seruan azan itu. Adakah ini suatu realiti? Orang sastera memang sangat mementingkan aspek realiti ini, sehingga mereka sanggup berbuat apa saja, termasuk menulis karya erotik dan lucah semata-mata untuk melaksanakan tuntutan realiti itu. Tetapi adakah itu realiti? Nampaknya bagi para sasterawan, itulah realiti. Itulah sebabnya mereka dengan degilnya mempertahankan pendirian mereka bahawa realiti yang benar-benar real ialah kehidupan manusia daripada aspek kejahatannya. Dari pandangan ini lahirlah novel-novel besar Malaysia, novel-novel besar berbahasa Melayu, seperti Salina, TIVI, Ranjau Sepanjang Jalan, cerita pendek “Dunia Adalah Sebuah Apartmen” dan lain-lain, yang ditulis oleh para sasterawan negara dan lain-lain sasterawan. Itulah realiti yang real itu, bagi para sasterawan ini.

Tetapi adakah ini lahir daripada tuntutan azan yang didengar mereka dan dijawab oleh mereka setiap kali mendengar azan? Manakah kesimpulan yang lebih tepat dan lebih selamat di antara dua kesimpulan ini: (1) Mereka tidak mendengarnya, atau (2) Mereka memang mendengarnya tetapi tidak memahaminya dan tidak menganggap itu realiti kehidupan insan. Dalam realiti yang digambarkan oleh azan tadi, tujuan kehidupan manusia ialah mencapai al-falah.  Bolehkah al-falah dicapai melalui penulisan novel dan cerita pendek yang disenaraikan di atas?  Mari kita lihat persoalan ini secara orang bodoh yang jahil. Tidak saja bodoh, tetapi juga jahil. Bolehkah orang begini memberi tafsiran tentang kehidupan manusia? Dari pandangan para sasterawan, bukan saja boleh, tetapi telah dibuktikan dengan jelas perkara itu memang boleh dilakukan jika yang bodoh dan jahil itu mempunyai kebolehan menulis cerita.  Yang perlu ditekankan di sini ialah kebolehan menulis cerita; bukan kebolehan menganalisis cerita dalam bentuk wacana kreatif.

Azan dimulai dengan penegasan shahadah: pengakuan wujudnya Allah Ta’ala, yang mengajarkan ilmu kepada manusia melalui rasul yang diutus oleh Nya. Shahadah itu tidak hanya pengakuan, tetapi keyakinan yang menjadi pegangan. Oleh itu langkah selanjutnya ialah mengerjakan solat. Dan ini diikuti dengan hasil yang dicapai, yakni al-falah. Kesimpulan daripada azan itu ialah penegasan bahawa wujudnya Allah Yang Maha Besar yang mengajar manusia ilmu yang benar; tiada tuhan yang berhak disembah (dengan pengertian sebenarnya) melainkan Allah. Itulah hakikat taklif yang dihuraikan dengan indah oleh Shah Wali Allah.

Bolehkah kita berkata itulah realiti kehidupan manusia? Memang itulah realitinya. Kalau begitu, mengapa para sasterawan Islam menulis karya mereka bertentangan dengan realiti kehidupan manusia? Ahli falsafah dan para ulama memberikan jawapan yang mendalam mengenai perkara ini, oleh itu anda boleh rujuk tulisan mereka jika anda mahu. Tetapi untuk maksud kita, pandangan orang bodoh dan jahil boleh dipakai untuk menjawab soalan yang begitu besar implikasinya itu, tetapi diabaikan oleh para sasterawan. Sebabnya ialah, itulah cara yang paling senang dan mudah dilakukan. Inilah hakikatnya, jika anda membaca dengan kritis dan analitis laporan  Panel Anugerah Sastera Negara yang membicarakan karya-karya para sasterawan negara yang mereka pilih dan humbankan kepada anda untuk diterima sebagai golongan mulia yang cukup faham dengan mendalam makna dan tujuan kehidupan manusia yang diajarkan di dalam azan tadi.  Saya sering mengutip analisis Prof. Ungku Maimunah yang membicarakan persoalan ini, misalnya dalam posting bertarikh 14/3/2012. Anda harus membacanya kembali, dengan kritis dan objektif, dengan merujuk bahan-bahan yang menjadi ambilan kutipan yang diberikan. Tidak mengapa jika anda tidak membacanya sebagai seorang pembaca yang cerdik dan analitis; cukuplan anda membacanya sebagai seorang pembaca yang bodoh dan jahil yang bersedia untuk berhujah, dengan mengemukakan bukti-bukti anda sendiri yang anda fikir lebih tepat dan lebih baik mencerminkan realitinya.  Sebagai pembaca yang bodoh dan jahil, anda tidak boleh mengelak daripada memberikan hujah dan pembuktian dalam sanggahan anda, lebih-lebih lagi dalam penerimaan anda. Tuntutan ini tidak boleh diterima oleh para sasterawan, penilai dan pengkritik sastera, juga para sarjana. Oleh itu mereka akan terus berada dalam kekeliruan tentang makna dan maksud realisme. Inilah aspek penting yang dihuraikan oleh Prof. Ungku Maimunah dalam kuliah MASTERA  beliau, Dinamika Pemikiran Sastera Melayu (DBP, 2009).

Buku ini kini sudah menjadi dokumen penting dalam memahami konsep sastera berasaskan realisme Barat yang menjadi ikutan para sasterawan Malaysia, yang disokong dengan kuat dan padu oleh para penilai dan sarjana sastera.  Realisme seperti yang difahami dan dipraktikkan di Barat sudah dijadikan “konvensi sastera”, menurut Prof. Ungku Maimunah,  “iklim sastera yang dibentuk meletakkan kefahaman realisme Barat antara ciri penting penulisan kreatif (dan kritikan) Melayu, yang sopan, hormat serta maju, dan wajar dilestarikan dengan memanfaatkannya tanpa curiga atau segan silu.” (Dalam kertas kerja beliau, “Pemertabatan ‘Realiti’ dan ‘Realisme’ ke Status Konvensi Sastera Dalam Kesusasteraan Melayu”,  Seminar Antarabangsa Kesusasteraan Melayu XI (SAKM XI, UKM 7-8 Disember, 2011, halaman 36). Seterusnya beliau membuat kesimpulan ini: “Bahawa hakikat tersebut menafikan kewujudan realiti hakiki, meminggirkan ilmu dalam wacana, mengesampingkan seni menyirat makna, tidak membekas dalam dunia sastera Melayu. Perkara ini berlaku kerana realisme sudah mempunyai kedudukan kukuh sebagai konvensi sastera, lengkap dengan mantra serba bolehnya: ‘itulah realiti’”.

Dengan kefahaman sastera yang seperti itu, di mana duduknya taklif dalam kesusasteraan? Tidak ada. Oleh itu siapa di antara sasterawan itu yang mendengar seruan azan mengajak kepada al-falah? Ini pun tidak jelas. Dalam konteks inilah mereka menolak gagasan Persuratan Baru sebagai anti-sastera yang akan membunuh kesusasteraan Melayu, tidak membangunkannya menjadi persuratan berteraskan ilmu yang benar. Siapakah yang sebenarnya silap di sini?

Analisis Prof. Ungku Maimunah penting dibahaskan dengan mendalam oleh para sasterawan dan sarjana sastera. Bagi saya analisis itu memperlihatkan dengan jelas betapa palsunya faham sastera yang  menjadi pegangan dan ikutan para sasterawan ini; kepalsuan itu lebih jelas lagi apabila faham sastera yang keliru itu dinilai dengan usaha beberapa orang sasterawan yang mendakwa mereka adalah peneroka sastera Islam (seperti Shahnon Ahmad yang menulis novel erotik dan picisan, TIVI itu), padahal fahaman mereka tentang sastera Islam dilihat dalam konteks realisme Barat, oleh itu mereka sebenarnya telah mensekularkan sastera Melayu dengan menggunakan nama sastera Islam. Sikap mereka terhadap realisme Barat membuat mereka tidak dapat melihat kepalsuan faham sastera yang menjadi pegangan mereka itu. Realisme telah menjadi sejenis puaka intelektual dalam sastera Melayu moden, yang akhirnya membawa kepada keaiban intelektual yang tidak disedari. Inilah antara beban intelektual yang ditanggung oleh para sasterawan dan sarjana sastera sejak sekian lama, belum lagi disedari mereka bahayanya kerana kecetekan mereka memahami sastera Barat dan teorinya dan tidak pula mengenal dengan mendalam warisan persuratan Melayu yang memang dikembangkan berasaskan nilai-nilai Islam, berasaskan konsep ilmu yang benar.  Mereka adalah kumpulan pinggiran yang “cetek meraba-raba”, seperti yang ditegaskan oleh Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas dalam syarahan pengukuhannya (1972).

Wajarkah faham yang palsu dan foni ini diteruskan dalam sastera Melayu moden? Jawapannya hanya dapat diberikan oleh para sasterawan sendiri dan para sarjana sastera yang menjadi parasit kepada karya mereka. Tetapi dalam perkembangan terbaru, kita diberitahu sebuah persatuan penulis terbesar di Malaysia telah menulis surat kepada Kementerian Pelajaran Malaysia memohon supaya kesusasteraan dijadikan mata pelajaran wajib di semua sekolah di semua peringkat, termasuk peringkat universiti. Timbalan Menteri Pelajaran telah pun memberi jawapan bahawa kesusasteraaan tidak perlu dijadikan mata pelajaran wajib; bagaimana pun, kata beliau, persatuan itu bolehlah mengemukakan cadangan mereka secara terperinci.  Adakah langkah yang diambil oleh persatuan ini satu langkah yang mundur, dari segi ilmu dan dari segi kreatif?  Masalah ini telah dibincangkan dengan panjang lebar dalam buku kecil berjudul, Pendidikan Estetika Daripada Pendekatan Tauhid. Kaedah yang perlu digunakan pun sudah dicadangkan dalam buku itu. Siapakah yang membaca buku itu? Tentulah tidak ahli persatuan penulis yang meminta kerajaan mewajibkan kesusasteraan di sekolah. Demikianlah ketinggalannya para “penggiat” (berasal daripada perkataan ‘giat’ yang mempunyai makna sindiran dan makna perniagaan!) sastera ini. Bolehkah kita harapkan golongan oportunis dan parasit begini membina tamadun penulisan berasaskan ilmu yang benar? Apakah yang ingin mereka ajar kepada masyarakat mereka jika mereka menerima  ungkapan “aku sudah belajar/ jadi kurang ajar” sebagai ucapan paling puitis dan paling intelektual  di Malaysia? Jika anda bertanya Pak Pandir, dia akan menjawab, “Tanya Mak Andeh. Dia lebih tahu!”  Tidakkah itu satu  kemenangan buat feminisme? Dan yang menjadi pelopornya ialah Pak Pandir, bukan Mak Andeh.

Para sasterawan menegaskan dengan bangga, mereka menulis tentang realiti masyarakat, dengan memberi perhatian kepada kejahatan dan keburukan yang terdapat dalam masyarakat kerana itulah hakikat realiti bagi mereka. Jika mereka benar, dan nampaknya memang mereka bercakap benar, seperti yang dibuktikan dalam laporan Panel Anugerah Sastera Negara, maka apakah kebaikan yang boleh disaring daripada penulisan yang menjadikan kejahatan sebagai tumpuan utama? Apakah jenis moral yang mereka ingin tonjolkan. Dalam hal ini, Panel Anugerah Sastera Negara menegaskan, moral tidak perlu dan tidak harus dijadikan ukuran dalam penilaian sastera. Jika itulah hakikat sastera yang berasaskan realisme Barat ini, maka apakah faedahnya dijadikan mata pelajaran wajib jika yang ditonjolkan kejahatan manusia? Mungkin kita boleh selamatkan anak-anak kita daripada pengaruh jahat ini, tetapi kita perlukan kaedah analisis yang menolak kejahatan dan dapat membaca dengan kritis hasil karya palsu ini. Tetapi itu pun ditolak oleh para sasterawan, penilai dan para sarjana. Mereka menggunakan teori dan kaedah Barat yang memang menerima kejahatan sebagai pengucapan seni yang tinggi.  Itulah kemuncak pandirisme yang dikembangkan dan dilestarikan di Malaysia. Itulah pengajaran kesusasteraan yang dimaksudkan. “Itulah realiti!”

Mohd. Affandi Hassan
1 April 2012.

No comments:

Post a Comment