Thursday, January 17, 2019

PERANAN AKAL DAN EMOSI/(HAWA NAFSU) DALAM SASTERA DAN KRITIKAN SASTERAPerhatikan makna ayat 2: 269 seperti yang diterjemahkan oleh M. Quraish Shihab dalam tafsirnya (15 jilid), Tafsir al-Misbah, jilid 1.  Inilah terjemahan beliau: “Dia menganugerahkan al-Hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa yang dianugerahkan al-Hikmah, maka ia benar-benar telah diberi anugerah yang banyak. Dan hanya Ulu al-Albab yang dapat mengambil pelajaran.”

Inilah tafsiran beliau: “Ayat yang lalu (i.e 268) menjelaskan dua jalan terbentang, jalan Allah dan jalan setan. Sungguh berbahagia lagi bijaksana yang mengetahui dan menerapkan yang baik dan benar. Akal sihat menetapkan bahawa jalan yang baik dan benar adalah jalan Allah kerana yang menelusurinya mendapat ketenteraman dan meraih peningkatan. Itulah pilihan yang bijaksana; sayang tidak semua orang menelusurinya. Memang hanya yang dianugerahi hikmah yang dapat memahami dan mengambil pilihan yang tepat.” (hal. 704). Seterusnya beliau menjelaskan makna hikmah: “Hikmah difahami dalam erti pengetahuan tentang baik dan buruk, serta kemampuan  menerapkan yang baik dan menghindar dari yang buruk. Sekali lagi, ayat sebelum ini menjelaskan dua jalan, jalan Allah dan jalan setan. …”

Ahli tafsir ini sebenarnya berbicara tentang konsep ilmu yang benar, yang berpunca dari al-Quran. Bagaimana hakikat ini boleh dilaksanakan dalam penulisan kreatif dan dalam kritikan sastera, dijadikan asas penilaian? Pertanyaan ini tidak pernah diberi perhatian oleh para sarjana dan sasterawan, jika karya mereka dapat dijadikan bukti.

Nampaknya sudah jelas para sasterawan dan sarjana sastera menolak konsep ilmu seperti yang digariskan oleh al-Quran. Bagi mereka, konsep ilmu tidak wujud dalam karya kreatif; dan jika dibawa masuk, akan membekukan daya kreatif penulis, oleh itu tidak sepatutnya dijadikan asas penulisan kreatif seperti yang disarankan oleh Gagasan Persuratan Baru. Inilah sebab sebenar mengapa para sasterawan dan sarjana menolak PB.  Jika andaian ini  benar, maka sudah jelas mereka menolak konsep ilmu bersumber al-Quran, seperti yang dijadikan asas pemikiran dalam gerakan pascamodernisme yang kini menjadi ikutan dan pegangan para sasterawan dan sarjana sastera. Apakah implikasi pendirian ini?

Implikasi pertama mengenai sikap mereka terhadap al-Quran sebagai sumber ilmu, yang tidak diiktiraf oleh mereka dengan alasan al-Quran berada di luar kegiatan kreatif, oleh itu kegiatan kreatif perlu diberi kebebasan sepenuhnya sesuai dengan sifat sastera itu sendiri yang memberi tumpuan kepada cerita yang berasaskan imaginasi semata-mata.  Sebenarnya inilah falsafah (?) penulisan Barat, yang disenangi oleh para sasterawan dan sarjana sastera kerana mereka diberi kebebasan untuk menggunakan sepenuhnya imaginasi kreatif mereka.  Adakah sikap ini rasional? Bahawa sikap ini tidak rasional terbukti dengan jelas dalam karya para sasterawan negara, yang menurut kerangka analisis yang saya pakai berasaskan PB adalah karya picisan yang tidak mencerminkan adanya pemikiran yang membawa kepada terserlahnya analisis kreatif dalam karya. Perkara ini telah dibincangkan dengan panjang lebar dan jelas oleh Prof. Ungku Maimunah dan Prof. Madya Dr. Mohd. Zariat Abdul Rani dalam tulisan mereka, Bab 5, Gagasan Persuratan Baru: Pengenalan dan Penerapan (edisi pertama 2008, UKM.) Juga dalam Gagasan Persuratan Baru, edisi ke-2, 2014, Bab 7.  Seperti yang dijangka, para sarjana sastera, sasterawan, dan pengkritik sastera, tidak membaca buku ini yang mereka anggap tidak mempunyai kualiti akademik, yang kandungannya bertentangan dengan faham kritikan sastera yang diterima di Barat dan sudah pun terhunjam (established) dalam kritikan Barat yang bertaraf universal!  Kerana mereka yang menolak peranan ilmu dalam kegiatan kreatif ini bertaraf profesor dan pensyarah sastera di universiti, maka mereka telah mengkhianati pelajar mereka sendiri yang memerlukan keterbukaan mereka untuk menganalisis karya kreatif dari perspektif ilmu yang benar.

Kesan negatif paling besar dari sikap anti-ilmu ini ialah wujudnya kekeliruan yang berterusan dalam kritikan sastera Melayu, yang secara sedar dijadikan asas pengajaran sastera di universiti, kecuali di UKM dan UPM yang menerima PB sebagai satu alternatif yang berkesan dan berjaya memberi pencerahan kepada para pelajar untuk berfikir dengan kritis.  Contoh terbaik dalam aspek kekeliruan ini diberikan oleh Prof. Dr. Mohamad Saleeh Rahamad dalam sebuah rencana yang diberi Hadiah Sastera Perdana Malaysia tahun 2004-2005. Tulisan itu bertajuk, “Naratif Ogonshoto: Ibarat Madu Lewat Saringan” (diterbitkan pertama kali dalam Dewan Sastera, September 2005;  Jurnal Pengajian Media Malaysia, jilid 7, no. 1 2005. Tulisan ini berasal dari kertas diskusi novel Anwar Ridhwan, anjuran  Biro Penulis Muda PENA, bertempat di Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 15 Februari 2005.) 

Ada saranan supaya saya tinggalkan saja PB, kerana tidak dipedulikan oleh sarjana dan pengkritik sastera. Bagusnya ialah jika benarlah saranan itu, bagi saya itulah bukti terbaik betapa PB sebenarnya ditakuti, tetapi tidak dapat ditepis. Dua perkara akan terjadi. Jika ditepis, dan tepisan itu dibuat dengan serius dan benar-benar akademik (nota: mereka kata tulisan saya tidak ada nilai akademik!), maka mereka akan bersetuju dengan saya bahawa sasterawan negara memang tidak diperlukan, dan projek itu satu pengkhianatan terhadap perkembangan intelektual. Kedua, jika didiamkan saja dengan alasan kritikan saya tidak ada nilai akademik, maka kedudukan para sasterawan negara tetap menjadi persoalan yang memerlukan penjelasan dan lebih baik lagi jika diiringi dengan pembuktian bahawa analisis saya tidak tepat dan silap. Di mana tidak tepat dan silapnya? Dua perkara ini perlu diberitahu supaya masalah ini tidak tergantung tanpa sebarang penyelesaian. Dari segi PB, persoalan ini tidak timbul kerana PB telah menghuraikan dengan begitu terperinci di mana kelemahan karya para sasterawan negara ini. Cabaran paling besar ialah permintaan saya supaya para sarjana jempolan yang menyokong para sasterawan negara ini tampil memberi pendapat kritis mereka sejauh mana kehebatan karya para sasterawan negara ini jika dibandingkan dengan Pujangga Melayu, Aligupit, Hikayat Buyung Lurus, Hikayat Salim Adil, dan Balai Maqamat. Kita juga mahu melihat pembuktian daripada para sarjana ini sejauh mana sajak “Pulang Si Tanggang” itu lebih bermutu daripada sajak “al-Andalus”. Saya sangat terbuka untuk dikritik, tetapi sayangnya tiada seorang pun sarjana yang jempolan ini mahu tampil memberikan pendapat bernas mereka. Dengan mengambil sikap menikus, anda hanya membenarkan saja kritikan saya terhadap para sasterawan negara ini. Dalam dunia ilmu, yang dipraktikkan dalam Islam, kita mempunyai dua jenis tindakan: menjelaskan lagi (syarah) sesuatu yang kita setuju; atau mengkritik (radd) sesuatu yang kita tidak setuju. Tradisinya telah ada, cuma tidak diketahui oleh para sarjana sastera. Janganlah pula persalahkan saya kerana tidak memberitahu anda, kerana tradisi ini sudah beribu tahun wujud dalam tradisi ilmu para ulama Islam. Mana saya tahu anda tidak tahu!

Bukan saja sasterawan negara menghasilkan karya kreatif yang sangat lekeh dan dangkal, para penilai karya para sasterawan negara ini pun tidak mempunyai pengalaman intelektual yang mendalam, apatah lagi jika dinilai dari perspektif keilmuan Islam. Kejahilan mereka dalam perkara ini tidak wajar dijadikan hujah untuk menolak kritikan saya yang memang terbuka untuk disanggah.  Kerana saya terlibat dalam penulisan kreatif, selain dari kritikan sastera, anda tentu lebih mudah mengkritik saya jika anda benar-benar mempunyai pemikiran bernas untuk menolak pemikiran picisan saya. Jika anda tidak dapat dan tidak mampu berbuat demikian, maka anda hanya membuktikan kebenaran kritikan saya. Dalam dunia ilmu, sikap ini amat negatif, amat tidak baik dan sangat mengelirukan.  Selamatkanlah para sasterawan negara yang anda sanjung itu dengan menolak kritikan saya terhadap mereka. Semudah itu sebenarnya persoalan; tetapi amat sukar untuk menolaknya. Itulah pilihan para sarjana ciritan ini, yang sangat jelas dan amat mudah difahami. Tetapi tidak semudah itu menyanggahnya.

Kekeliruan para sarjana ciritan yang cetek meraba-raba ini nampaknya mendapat pengiktirafan daripada para penilai yang keliru dan cetek meraba-raba seperti mereka ini. Saya telah memberi dua contoh yang sangat jelas ketika mengemukakan kritikan saya terhadap nilai sebenar dua hasil akademik yang mendapat sanjungan tinggi daripada para penilai yang memang setaraf dengan mereka yang disanjung ini. Saya maksudkan karya Prof. Dr. Norhayati Ab. Rahman dan Prof. Dr. Mawar Shafie. Kedua-dua karya sarjana ulung ini adalah karya picisan dari perspektif PB yang lebih sensitif kepada nilai akademik yang tinggi. Saya telah memberi kritikan saya mengenai kedangkalan dua sarjana ini dalam beberapa entri blog ini. Jika anda berminat, bolehlah baca entri berkenaan. Caranya mudah saja: anda rujuk entri setiap tahun yang boleh anda dapat dengan senang di bawah tahun tertentu. Saya bangkitkan perkara ini untuk memudahkan anda menepis hujah saya mengenai kedangkalan akademik mereka, seorang mengemukakan the aesthetics of adultery (Prof. Norhayati); seorang lagi meletakkan Naratif Ogonshoto lebih tinggi daripada al-Quran (Prof. Mawar Shafei yang menjadikan banjir besar Nabi Nuh berkedudukan lebih rendah daripada tsunami dalam Naratif Ogonshoto).  Anda kena baca komen saya betul-betul dan setelah itu barulah anda berikan penilaian anda yang kritis.  Jangan pakai tebak saja, fahami dulu hujah saya dan bukti yang saya kemukakan, sebelum anda memberikan penilaian anda.  Itulah caranya persoalan akademik dibahaskan.  Saya bangkitkan perkara ini untuk memberitahu anda bagaimana para sarjana menjadikan emosi dan fantasi sebagai ukuran mutlak dalam menilai karya sasterawan negara. Inilah yang dilakukan oleh Prof. Dr. Mohamad Saleeh Rahamad ketika menilai Naratif Ogonshoto dalam tulisannya yang saya rujuk di atas.  Saya telah bincang perkara ini lama dulu dalam blog ini, oleh itu tidak akan mengulanginya lagi. 

Masalah yang ditimbulkan di sini terjadi akibat tidak menggunakan akal yang siuman ketika membicarakan sesuatu perkara yang memerlukan penggunaan akal, sebaliknya sarjana begini memilih untuk menggunakan emosi dan fantasi kerana memudahkan mereka memberi pendapat walaupun tidak betul, seperti yang dilakukan oleh Prof. Mohamad Saleeh Rahamad ketika mengangkat novel Anwar Ridhwan itu.  Jika anda sendiri tidak tahu menggunakan akal sihat, atau anda sendiri tidak tahu fungsi akal, maka anda akan memberi pujian yang tinggi kepada sebuah tulisan seperti yang diberitahu sendiri oleh Prof. Mohamad Saleeh Rahamad tulisannya itu diberi hadiah sastera. Inilah yang terjadi dalam sastera Melayu, apabila penilaian dilakukan mengikut hawa nafsu, bukan berasaskan akal sihat. Inilah juga yang menjadi halangan kepada para sarjana untuk mengkritik PB kerana mereka terpinga-pinga tidak dapat memahami matlamat kreatif dan penilaiannya, seperti yang ditegaskan oleh PB untuk menilai karya kreatif yang indah dan bermakna yang hanya boleh dilaksanakan dengan penggunaan akal yang betul, bukan emosi dan fantasi seperti yang dilakukan sekarang.  Inilah konteks yang saya huraikan dalam buku saya, Pandirisme Dalam Komuniti Dunia.  Para sarjana tidak membacanya, malah membencinya begitu rupa kerana buku itu mengkritik tabiat berfikir mereka yang tidak memakai akal sihat, sebaliknya berasaskan andaian karut yang melahirkan pandirisme dan menjadikan pandirisme itu sebagai ukuran. Sehingga ini saya belum bertemu sebarang tulisan yang menolak pandirisme, malah sebaliknya mereka yang menjadi penganut pandirisme ini mengaku dengan bangga bahawa hanya dengan memberi ukuran berasaskan pandirisme saja para sasterawan negara dapat diselamatkan daripada dilempar ke dalam tong sampah kritikan sastera. Jelas sekali pendirian ini tidak berasaskan akal sihat, sebaliknya berasaskan emosi dan fantasi.

Pendahuluan dalam bahagian awal tulisan ini menarik perhatian anda kepada pengaruh Iblis dalam kehidupan manusia, seperti yang diajarkan oleh al-Quran. Peringatan ini mungkin tidak diketahui, atau tidak disedari dan diabaikan oleh para sarjana dan sasterawan, walaupun mereka tidak menolak kewujudannya kerana jika itulah yang mereka buat, mereka telah menolak Islam sendiri. Akibatnya mereka mengatakan mereka melakukan kebaikan, padahal yang mereka lakukan itu ialah kerosakan, seperti yang ditegaskan di dalam ayat itu.  Dalam konteks inilah saya pernah menulis dalam tahun 1970-an, seterusnya dalam tahun 1980-an dan 1990-an mengajak para sasterawan dan sarjana sastera kembali menjadi manusia, dan menerima taklif sebagai panduan hidup mereka. Itulah penegasan saya berasaskan ajaran Shah Wali Allah yang memberi penekanan kepada tiga perkara, iaitu ilmu, keadilan, dan hasil usaha daripada pelaksanaan dua perkara itu. Dari situlah timbulnya konsep ilmu yang benar.

Kalau begitu, hendak ke mana anda sebenarnya? Tidak ada pilihan lain, kecuali kembali menjadi manusia dan dengan itu kembali kepada hakikat taklif. Kalau perlu anda naik bumbung kilang berkarat untuk mendapat kesedaran ini, apa salahnya. Asal jangan jatuh sudah.  Tetapi ada satu perkara yang amat dijaga oleh para ahli akademik ketika menulis kertas akademiknya. Semua sumber mesti dinyatakan, dan diberikan dalam cara yang telah dipersetujui seluruh dunia. Kerana itu terdapat buku tebal seperti The Chicago Manual of Style: The Essential Guide for Writers, Editors, and Publishers (saya punya edisi ke-14, 1993; sekarang edisi ke berapa agaknya. Edisi pertama 1906.)  Perhatikan dalam judul itu tertulis “The Essential Guide” berupa sesuatu yang wajib dikuti dalam penulisan akademik.  Sekiranya anda menggunakan buku panduan ini, dan cukup berhati-hati dalam menulis sumber rujukan anda; maka mengapa pula anda menolak sumber al-Quran sebagai sumber mutlak. Mengapa buku panduan itu yang anda jadikan sumber mutlak. Dalam konteks yang saya fahami, inilah maksud pandirisme yang paling sempurna, oleh itu tanpa anda sedari yang paling sempurna mengikut faham anda itu, sebenarnya itulah cara paling bodoh yang anda tidak sedar, kerana anda tidak terima bahawa anda sebagai manusia berasal dari Nabi Adam ‘a.s.  Sekarang di mana anda berada? Sekarang anda betul-betul berada di atas bumbung kilang berkarat bersedia untuk terjun untuk membuktikan anda tidak perlu konsep ilmu yang benar yang diajar oleh al-Quran, yang anda putuskan bukan sumber ilmu. Sungguh hebat para ahli akademik ini!

Mohd. Affandi Hassan,
Petaling Jaya, 16 Januari 2019.

Sunday, January 13, 2019

Al-Farabi, Kanun, Umm Kulthum, dan Musik Malaysia

Izinkan saya menyiarkan sebuah tulisan bertarikh 4/5/2002 untuk renungan bersama. Tajuk ini hampir tidak dibincangkan di Malaysia. Bodoh sangatkah kita? Atau saja-saja malas untuk membicarakan isu besar seperti ini.Ketika saya menulis rencana ini, pada 4 Mei 2002, tarikh lahir Umm Kulthum, Saluran 5 ART (ASTRO) telah menyiarkan 27 siri daripada 37 siri riwayat hidup Umm Kulthum (1904-1975), yang digelar oleh orang Arab “Kaukab al-Sharq” (Bintang Kejora atau Bintang Timur). Siri ini memakan masa dua tahun untuk difilemkan, dengan belanja yang besar. Kita tidak tahu berapa ramaikah penonton Malaysia memilih saluran 5 jam 5.00 petang tiap-tiap Isnin, Selasa, Khamis dan Jumaat untuk menonton siri yang hebat ini, tetapi kita pasti bahawa Umm Kulthum masih ada peminatnya di Malaysia, kerana sejak awal 1930-an beliau menjadi pujaan para qari dan qariah Malaysia. Puan Hajjah Che Yam, ibu kepada Hajjah Faridah, terkenal di Kelantan kerana suaranya yang hampir sama dengan suara Umm Kulthum ketika mendendangkan lagu “Ala Baladi Mahbub” yang terkenal itu. Di Kelantan juga terdapat seorang seniman buta yang digelar Abdul Rahman Ala Baladi. Rasanya cukuplah dua contoh untuk meletakkan kedudukan Umm Kulthum di Malaysia.

Tetapi tujuan saya menulis ini untuk membicarakan perkara lain, walaupun ada kaitannya dengan Umm Kulthum. Saya ingin memberitahu ahli musik dan peminat musik di Malaysia bahawa orang Arab mempunyai tradisi musik yang sangat lama, terukir dalam syair-syair mereka sejak zaman Jahiliah lagi. Tetapi selepas Islamlah musik menjadi ilmu khusus, diceburi sebagai pakar oleh ahli falsafah, ahli nahu, ahli matematik, dan ahli bahasa. Yang menjadi asas kepada musik Islam dan Arab ialah ilmu tajwid, ilmu membaca Quran dengan betul. Pendeknya, Umm Kulthum dan Muhammad Abdul Wahab, dengan bangga memberitahu kita bahawa mereka berdua adalah penyanyi paling baik dan berwibawa kerana kedua-duanya terlatih dalam ilmu tajwid. Dalam satu perbincangan di ART tidak berapa lama dahulu, seorang ahli panel, seorang profesor musik perempuan, ditanya mana satukah antara Umm Kulthum dan Asmahan yang lebih baik. Beliau menegaskan Umm Kulthum kerana beliau menguasai ilmu tajwid. Di Malaysia, di kalangan ahli musik ghazal di Johor, pelajaran tajwid ini terlebih dahulu diajarkan sebelum seseorang menjadi penyanyi ghazal. Ini pernah ditegaskan oleh Fauziah Idris dalam satu temuramah di TV3 tak lama dulu. Nah, kita telah melihat bagaimana eratnya agama (Islam) dengan musik dalam tamadun Islam, hatta yang dipraktikkan di Malaysia sekalipun. Adakah ini satu tradisi yang perlu kita pertahankan atau hanyutkan sahaja di laut musik moden untuk ditenggelam oleh musik Barat yang hedonistik sepenuhnya? Hanya ahli musik Malaysia saja yang layak memberi jawapannya.

            Saya menyebut al-Farabi, ahli falsafah Islam yang terkenal dengan gelaran “Al-Mu’allim Thani” (Guru Yang Kedua, selepas Aristotle yang digelar Guru Pertama), kerana beliaulah yang mencipta alat musik kanun, sejenis alat musik bertali yang mempunyai 81 tali, dimainkan dengan meribanya atau diletakkan di atas meja kecil, dipetik dengan jari. Bezanya dengan santur ialah kerana santur menjadi kebanggaan Iran, dimainkan dengan mengetuk tali khusus. Pada prinsipnya kedua-dua alat musik ini anak-beranak. Kanun mengiringi setiap nyanyian Umm Kulthum, yang secra tidak langsung memberi makna bahawa di belakangnya berdiri ahli falsafah Islam yang besar dan berpengaruh di Eropah pada Zaman Pertentangahan. Dan ini memang benar, kerana antara lagu-lagu Umm Kulthum yang terkenal ialah syair-syair penyair besar Islam, termasuk syair Muhammad Iqbal (lagunya "Hadith al-Ruh” yang indah senikatanya dan indah pula lagunya), rubaiyyat Umar Khayam (diterjemahkan oleh Ahmad Rami ke dalam bahasa Arab dengan judul “Rubaiyyat al-Khayam”, yang menurut saya adalah lagu terindah Umm Kulthum, ciptaan Riad Al-Sunbati. Cara Umm Kulthum mengakhiri lagu ini amat indah dan berkesan, satu pengalaman seni dan intelektual yang menakjubkan). Adalah menjadi kemegahan Umm Kulthum untuk didampingi oleh penyair-penyair Mesir terkenal seperti Shawqi, Ahmad Rami dan lain-lain, di samping pencipta lagu terkenal seperti Zakariya Ahmad, Muhammad al-Qasabji, Riad al-Sunbati, Muhammad Abdul Wahab dan lain-lain. Umm Kulthum yang berasal dari desa, tidak berpelajaran tinggi, akhirnya menjadi seorang seniman Mesir yang fasih dengan syair-syair Arab, seorang wanita yang sofistikated, witty, dan keras hati. Pendeknya, seorang penyanyi yang terpelajar  di samping bakat semulajadinya yang mencapai taraf genius. Muhammad Abdul Wahab, yang digelar oleh orang Arab “Piramid Keempat”, mencipta sepuluh buah lagu khusus untuk Umm Kulthum. Keberuntungan begini belum lagi singgah di kalangan penyanyi kita, kecuali secara kecil-kecilan dan sederhana oleh P. Ramlee. Jikalau kita melihat keistimewaan P. Ramlee, kita tidak dapat menolak hakikat bahawa beliau didampingi oleh penulis lirik yang berbakat seperti Jamil Sulung dan Rohaizat, di kekelilingi oleh pemusik terkenal seperti Ahmad Wan Yet, Yusuf B, Zubir Said dan lain-lain. Tokoh-tokoh yang saya sebut ini bertapak dalam tradisi Melayu, walaupun mereka memainkan dan mencipta musik moden. Yang terjadi di Malaysia, apabila saja ada seseorang yang berbakat muncul, maka banyaklah skandal dan fitnah ditabur di sekeliling pinggangnya, untuk meruntuhkannya supaya beliau tidak dapat naik setinggi-tingginya. Dalam aspek ini, contoh yang diberikan oleh Umm Kulthum barangkali patut kita bangunkan dalam pembinaan budaya kita. Sukarkah melakukannya? Atau sudah menjadi tabiat orang Melayu selalu iri hati, hasad, dan cemburu apabila melihat seseorang yang agak istimewa muncul dalam bidang masing-masing? P. Ramlee, ketika hidupnya, hanya menjadi pujaan di kalangan peminatnya, tetapi tidak dihargai  seperti ketika dia sudah meninggal dunia berpuluh tahun. Dalam budaya begini, tidak mungkin kita melahirkan Umm Kulthum atau Muhammad Abdul Wahab. Malah untuk mendapat ganti P. Ramlee pun amat sukar. Pada fikiran saya, kebanyakan orang Melayu adalah munafik besar, terikut-ikut memuji seseorang apabila orang itu diberi pengiktirafan, padahal sebelumnya tidak dipandang pun. Budaya munafik adalah budaya masyarakat yang berjiwa kecil, yang rendah harga dirinya (low self-esteem),  yang angkuh, sombong, dan suka berkhianat. Adakah gambaran ini adil, atau kerana sudah dibudayakan, kita lekas tersinggung apabila  hakikat ini diketarakan?
           
            Saya tidak bermaksud hendak mengutuk bangsa  Melayu dengan menyebut kelemahan-kelemahan ini. Saya hanya ingin menarik perhatian bahawa dalam apa juga kegiatan seni yang ingin diceburi oleh orang Melayu, paksi keagamaan itu tidak boleh ditinggalkan. Setelah itu selesai, maka aspek intelektualnya juga perlu diberi perhatian. Kita akan malu besar apabila anak-anak kita menyanyikan lagu-lagu yang senikatanya begitu rendah kualiti ilmu dan tatabahasanya, begitu pincang sebutannya, dan begitu lekeh pula peribadi yang membawanya. Tidakkah boleh kita tingkatkan sedikit kualiti seni musik kita? Saya harap ASTRO, dengan gesaan rakyat Malaysia, dan terutama sekali dengan gesaan Utusan Melayu, akan menyiarkan semula siri riwayat hidup Umm Kulthum dengan sari kata dalam bahasa Melayu. Jika dapat dialihbahasa tentu lebih baik, tetapi ini hendaklah dibuat dengan sungguh-sungguh, untuk melahirkan hasil yang berkualiti. Janganlah kualiti yang ditunjukkan oleh Umm Kulthum dan mutu penerbitan sirinya itu kita persetankan, jika andainya kita mahu bikin sari kata atau alihbahasa terhadap siri ini. Saya fikir sesuatu harus dilakukan, untuk dipelajari oleh para seniman kita. Saya serahkan tugas ini kepada Utusan Melayu dan ASTRO.

Petaling Jaya,
4 Mei 2002.

Nota tambhan:

Banyak perkara yang perlu kita bereskan, terutrama ketika sedang menggila dalam politik dengan slogan baru ciptaan Pakatan Harapan bahawa kita harus membina Malaysia Baru. Sehingga catatan ini dibuat, belum lagi nampak gerakan intelektual yang menjadi asas apa yang disebut Malaysia Baru itu. Sikap anti ilmu terlalu mendalam dalam Kerajaan sendiri pun. Dalam konteks ini, Menteri Pendidikan dari Pakatan Harapan, seorang ahli akademik, mempersetankan saja Gagasan Persuratan Baru sebagai sampah intelektual yang perlu dibuang di Sungai Kelang, yang kini sedang dibersihkan. Berapa ratus tahun lagi kita harus menunggu untuk mendapat pemimpin yang hebat seperti yang dididik oleh Rasulullah SAW di kalangan sahabat Baginda, yang kemudiannya menjadi Khalifah al-Rashidin? Dalam politik sastera, kita membawa masuk sampah dengan memberi gelaran "sasterawan negara"; dan kerana terlalu gila mempertahankan kepentingan sampah itu, kita menolak peranan ilmu dalam seni mengarang. Semua isu ini perlu dibincangkan. Saya sedang menulis satu rencana mengenai perkara ini yang saya harap akan dapat disiarkan sedikit waktu lagi. Bacalah dulu tulisan ini sebagai pendahuluan kepada tulisan yang akan menyusul.

Mohd. Affandi Hassan, PJ 13 Januari 2019.
           

Monday, January 7, 2019

DIRGAHAYU, TUANKU. SELAMAT KEMBALI KE KELANTAN NEGERI SERAMBI MEKAH.Dua tindakan besar yang istimewa dibuat oleh Tuanku Agong. Pertama, memberi pengampunan penuh kepada Sdr. Anwar Ibrahim.  Inilah tindakan yang menimbulkan kemarahan, dan kekecewaan besar, Dr. Mahathir. Dia mahu SOP (???) pengampunan itu dilaksanakan sepenuhnya. Diberi pengampunan, tapi kena tunggu 5 tahun untuk mendapat keampunan rasmi; dan kena tunggu 5 tahun lagi untuk kembali aktif dalam politik. Mengikut SOP yang dijangka oleh Dr. Mahathir, Anwar kena tunggu 10 tahun sebelum boleh aktif dalam politik. Tiba-tiba Agong mansukhkan semua pertuduhan terhadap Anwar… Macam mana Dr. Mahatiir tidak kecewa dan marah. Dia telah bersusah payah memburukkan nama Anwar dengan segala macam tuduhan selama 22 tahun pemerintahannya, tiba-tiba dibersihkan begitu mudah; dan menang besar pula di Port Dickson.  Dr. Wan Azizah, TPM sekarang, mengaku suaminya diberi pengampunan penuh dan berterima kasih kerananya.

Kedua, Agong Kelantan meletakkan tradisi baru yang sesuai dengan cita-cita Pakatan Harapan untuk tidak membazirkan wang negara dengan upacara rasmi memberi anugerah dan mengadakan jamuan setiap kali hari jadi Agong yang ditetapkan setiap September.  Dengan tiadanya upacara itu, maka ramailah suku-sakat dan para pembodek Tun Mahathir kempunan untuk diberi gelaran Tan Sri atau Tun, selain mendapat lain-lain “bintang” kebesaran negara. Kita tahu Agong yang baru nanti akan meneruskan semua upacara ini. Ketua Propaganda PH yang dulunya seorang Ketua Besar akhbar penyokong pemerintah BN, pernah menyindir dan mengherdik Agong kerana membazirkan wang negara. Tentu saja yang disebut pembaziran itu akan diteruskan supaya ramailah lagi orang-orang yang sesungguhnya tidak seberapa jasanya, atau tiada apa-apa yang istimewa jasanya, yang akan mendapat gelaran-gelaran itu.  Inilah dunia, anakku para pemuda Malaysia yang dikatakan telah sedar diri tetapi belum faham makna feudalisme politik yang dibawa UMNO dan diteruskan dengan jayanya dalam PH melalui UMNO rekon (recon) yang diberi nama Melayu, nama baru sebagai Peribumi, dengan pakaian merah a la UMNO asal.

Demikianlah hakikat politik di mana-mana sekali pun. Tanpa pembohongan dan penipuan yang dibenarkan oleh undang-undang (kamu kena cari sendiri contohnya), tidak akan muncul seorang tokoh besar putar belit seperti Trump di USA, yang menurut beliau dialah Presiden terbesar dalam sejarah Amerika.  Siapa pula nagarawan Malaysia yang boleh mencapai keunggulan seumpama itu? Ada orang tahu jawapannya; ada yang ragu-ragu; dan ada yang langsung tidak peduli pun. Maka lestarilah politik pembohongan di negara kita. Tetapi pembohongan sangat penting dalam politik. Ini telah diakui sendiri oleh Tun Mahathir, apabila beliau memberitahu kita semua tol di jalan raya tidak boleh dihapuskan kerana kosnya terlalu besar (kira-kira 442 bilion!). Kata beliau, betul dia berjanji akan hapuskan tol; tapi ketika itu dia tidak sangka dia akan menang besar dan dilantik jadi PM lagi!!!  Katanya, mana ada duit setelah disunglap oleh Najib anak Tun Razak.  Marahkan Najib jika Tun kita ini mengaku telah berbohong dan tidak dapat menunaikan janji politiknya. Semua rakyat telah memaafkan kamu, Tun… Mereka terima kejujuran dan kelihaian anda sebagai tokoh politik terbesar abad ini untuk rakyat Malaysia semua sekali, bukan untuk UMNO atau Parti Peribumi saja.  Tidak pantas aku termasuk dalam kumpulan ini, setelah melahirkan novel terbesar sepanjang zaman dalam sastera Melayu, Pujangga Melayu yang kaya maklumat dan pemikiran baru itu.  Anda tidak perlu terima kenyataan ini, kerana sejarah sendirilah yang akan meletakkan karya besar ini di tempatnya yang menjadi haknya.  Tetapi anda kena terima pengakuan Tun Mahathir sebagai seorang ahli politik terunggul Malaysia sepanjang zaman dan sangat jujur dalam semua tindakannya. Mana ada pemimpin dunia yang mengaku kesilapannya seperti beliau!

Mohd. Affandi Hassan,
Petaling Jaya, 7 Januari 2019.

Monday, December 31, 2018

CATATAN KECIL AKHIR TAHUN 2018Tahun 2018 banyak juga saya menulis di blog, berjumlah 53 (termasuk entri ini). Paling sedikit 2013, hanya 26 saja, tetapi mengemukakan isu-isu penting. Terbanyak entri 2017, berjumlah 98.  Saya sendiri tidak perasan mengapa rajin sangat tahun 2017 itu. Tiga golongan menjadi perhatian saya: (1) para sasterawan picisan, termasuk sasterawan negara; (2) para sarjana ciritan yang memuji para sasterawan negara; (3) para pengkritik yang cetek meraba-raba.  Nampaknya ketiga-tiga golongan ini tidak membaca tulisan saya, jika kita boleh jadikan sikap membisu mereka sebagai bukti. Walaupun kritikan saya agak keras, namun tidak ada apa-apa reaksi daripada mereka. Benarlah kesimpulan yang diucapkan oleh kenalan saya, bahawa tiga golongan ini memandang saya sebagai anjing menyalak saja. Bukti yang mereka kemukakan ialah sikap dan pandangan Dr. Fatimah Busu dan Prof. Emeritus Dr. Muhammad Haji Salleh yang terang-terang mengatakan saya hanyalah anjing kurap dalam sastera Melayu yang cetek pula pengetahuannya tentang sastera. Pandangan ini menjadi sangat menarik kerana Dr. Fatimah Busu memang mengidam hendak diangkat menjadi sasterawan negara; tak dapat, kerana diberikan kepada penulis perempuan lain, bukan beliau. Walaupun beliau disokong oleh Shahnon Ahmad. Saya memang menyokong jika Dr. Fatimah Busu diberi kedudukan tinggi itu, kerana di antara para penulis wanita di Malaysia, bagi saya beliau adalah yang terbaik, jauh melebihi sasterawan negara perempuan yang terpilih itu. Semua ini memberi bukti yang amat jelas betapa kuatnya pengaruh Mutual Admiration Club di kalangan sasterawan. Walaupun Dr. Fatimah Busu juga anggota Mutual Admiration Club ini, tetapi beliau nampaknya tidak berpengaruh di kalangan anggota lain. Lagi pula dia asal Kelantan, oleh itu sering kita dengar cukuplah wakil Kelantan yang seorang itu, yang lain-lain tidak setaraf dengan beliau yang bergelar sasterawan negara. Inilah realiti yang ada, yang tidak dapat disangkal oleh sesiapa pun.  Walaupun pun Kelantan digelar Serambi Mekah, dan menjadi pusat perkembangan persuratan dan perkembangan ilmu sekitar pertengahan 1920-an hingga 1950, sekarang Kelantan tidak saja malap, tetapi sudah kehilangan semangat Shah Wali Allah apabila tidak seorang pun penulis Kelantan kenal tokoh yang berpengaruh ini, walaupun ada seorang di antara mereka yang mengikut syarahan tentang Shah Wali Allah, tetapi tidak mendapat apa-apa manfaat daripada kuliah itu, yang diberikan oleh Hj. Nik Mohd Salleh bin Hj. Wan Musa.  Apabila saya perkenalkan idea Shah Wali Allah dalam sastera Melayu, tidak seorang pun di antara penulis Kelantan excited, malah mereka nampaknya tidak pernah dengar nama tokoh besar itu. Yang di luar Kelantan apatah lagi …

Tahun 2018 adalah penting dalam pemikiran politik saya. Pada tahun 1987, ketika UMNO berpecah, saya mencadangkan kepada teman-teman ketika bertemu di UKM supaya UMNO dikalahkan untuk memberi peluang kepada orang Melayu membuat pilihan. Tiba-tiba saya dituduh menjadi penderhaka kepada bangsa Melayu kerana membuat cadangan itu. Akhirnya terjadi juga dalam tahun 2018 apabila UMNO dikalahkan oleh UMNO sendiri yang berpecah. Dalam konteks ini, siapakah pengkhianat bangsa Melayu?  Mana ada golongan yang mahu mengaku. Yang terjadi adalah sesuatu yang sungguh menarik bagi seorang penulis seperti saya yang sepanjang hayatnya mengutuk UMNO sebagai golongan yang menjadikan Melayu yang miskin itu sebagai hamba mereka.  Tidakkah pelik apabila UMNO yang direkon (recon) di bawah Dr. Mahathir muncul sebagai pemenang pilihan raya 2018 dengan memakai nama Pakatan Harapan, yang banyak mendapat sokongan daripada parti yang dibenci Melayu selepas Peristiwa 13 Mei 1969, yang diceritakan dengan mendalam oleh Perdana Menteri ketika itu, Tunku Abdul Rahman Putera, dalam bukunya May 13:  Before & After (Utusan Melayu Press, 1969). Buku ini wajar dibaca kembali dan dibincangkan oleh semua lapisan rakyat untuk mengenal siapa mereka dan siapa pula musuh mereka. Versi Rumi dan Jawi juga diterbitkan, jadi semua pembaca boleh memilih versi pilihan mereka.

Menarik juga untuk dikongsi di sini pendapat saya yang tertulis dalam Pujangga Melayu mengenai isu politik yang amat mirip dengan yang sedang berlaku sekarang. Saya salin bahagian itu untuk makluman pembaca. Inilah dia:

“Sabar!” teriak Pak Tua. Sabar. Jangan bunuh mereka. Biarkan mereka. Kita tidak dapat menolak mereka kerana kita sendirilah yang memberi mereka tempat dalam kehidupan kita. Kita yang mencipta mereka dan memberi mereka kedudukan serta kekuasaan, sama ada kuasa politik atau kuasa ekonomi. Beranikah kita menghapuskan mereka?  Bolehkah kita menentukan bahawa pengganti mereka adalah lebih baik daripada mereka? Kita telah melakukan kesilapan ini dalam sistem kehidupan kita. Kalau tuan-tuan ingin menghapuskan mereka, tuan-tuan tidak ada pilihan lain kecuali membentuk corak  dan cara pemerintahan baru yang tidak membenarkan mereka berdua ini diberi kedudukan penting dan diberi segala kesempatan serta sokongan untuk menipu dan menindas kita semua. Adakah kita mahu?”

Kalau anda tidak mempunyai kesedaran politik, anda mungkin tidak faham maksud kutipan ini. Bagaimana pun, fikirkanlah.  Isu seperti ini perlu dibahaskan dengan kritis dan tuntas supaya Melayu tidak terus tertipu, ditipu oleh para pemimpin politik mereka sejak 61 tahun dulu hingga ke saat ini. Pemimpin yang bercakap tentang perubahan adalah orang yang sama yang telah menggunakan kebodohan Melayu untuk mendapat kuasa politik dan seterusnya menindas mereka, membiarkan mereka terus miskin dan terbiar, tertinggal dalam pembangunan negara. Kita perlu membuat analisis yang kritis untuk memahami mengapa Melayu terus menyokong pemimpin yang telah menipu mereka lebih dari setengah abad! Siapakah yang mendapat faedah dari “kemerdekaan” ini?

UMNO telah mengkhianati bangsa Melayu. Inilah hakikat politik yang mesti disampaikan kepada bangsa Melayu. Kini UMNO yang kalah Mei 2018 muncul dalam bentuk yang tidak berbeza, cuma sekarang menggunakan bahasa Melayu. Yang dipanggil parti PERIBUMI itu ialah bahasa Melayu untuk United Malays National Organization, UMNO!  Pemimpinnya pun masih sama…!

Sekarang orang galak sungguh bercakap tentang para pemimpin yang korup dalam BN/UMNO. Siapakah yang jadi pemimpin BN/UMNO dalam 22 tahun yang tidak korup? Pemimpin UMNO/BN hanya korup ketika diperintah oleh Datuk Seri Najib Razak. Siapakah beliau? Anak didik siapa? Kita semua tahu kekuatan Tun Mahathir ialah kelihaiannya mencampakkan pemimpin “pengganti” kerana beliau tidak mahu wujud persaingan. Maka dimusnahkan Musa Hitam, Tengku Ghazaleih, Anwar Ibrahim  dan … Inilah tindakan bersifat nagarawan, seperti yang saya telah sebut dalam entri terdahulu.  Inilah hakikat politik Melayu yang dibanggakan oleh bangsa Melayu. Satu perkara menarik untuk difikirkan ialah para pemimpin UMNO dari zaman Tunku, Tun Razak, Tun Hussain Onn… adalah dari keluarga terkenal dan berpengaruh dalam masyarakat Melayu. Dato’ Onn Jaafar diiktiraf sebagai penyelamat Raja-Raja Melayu dan bangsa Melayu.  Apakah yang telah diselamatkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamed?  Kita perlukan sebuah buku, paling tidak, tentang pemimpin special ini untuk meneliti segala tindak tanduknya dan maknanya dalam politik Malaysia.  Terutama sekali sepanjang yang berkaitan dengan orang Melayu yang dijadikan hamba oleh para pemimpin UMNO dan dibiarkan terus miskin hingga sekarang. Kini mereka dikutuk kerana terus miskin!

Kini kita diberitahu kita berada dalam Malaysia Baru… Jangan tertipu lagi, dong!!

Selamat tahun baru untuk kesekian kalinya dan terus berada dalam keadaan yang diteruskan.

Mohd. Affandi Hassan,
Petaling Jaya, 31 Disember 2018.